Sportovci si kupují fanoušky na olympiádu


Rozhodnutí japonských úřadů nevpustit z protikovidových důvodů žádného fanouška na stadiony olympijských her v Tokiu vzbudilo bouřlivé reakce sportovců, někteří z nich dokonce z tohoto důvodu zrušili svoji cestu do Tokia.

Pořadatelé ale potvrdili japonskou technologickou vyspělost a nabídli národním olympijským výborům možnost zakoupit si své virtuální příznivce, jejichž hologramy pak budou přítomni u jednotlivých soutěží. Počty virtuálních vstupenek přesně kopírují přidělení kvóty vstupenek. Protože se jedná o značně nákladnou záležitost, vyzvala komise sportovců Mezinárodního olympijského výboru k finanční spoluúčasti na tvorbě hologramů.

Ti sportovci, kteří přispějí na fanoušky, dostanou od pořadatelů jako odměnu balíček kondomů. Ty byly určeny původně pro spotřebu do olympijské vesnice, ale přísná protiepidemická nařízení zakazují bližší kontakty mezi účastníky her a objednané kondomy by přišly vniveč. A tak virtuální fanouškovská podpora během olympiády bude také ukazatel, jaký apetit kdo má.

Plíškové pomohl odchod sponzora

Fotbal volá – Čápe, vrať se!

Česká výprava na olympiádu v ohrožení

Ladislav Vízek přestupuje do Tipsportu


Říká se, že kuriózní neověřené informace, jaká je i ta, co jste si přečetli, vydavatelé novin dříve opatřovali latinskou zkratkou N.T. (Non testatum) – neověřeno. Fonetická podoba zkratky "enté"  se zvukově  podobá německému die Ente, česky tedy kachna. Nu a tak Kachna na neděli. 

(kp,sportovnilisty.cz,foto:mp)