Sokolové dostali další státní dotaci

Do velmi nepříjemné šlamastyky se dostala Česká obec sokolská a její nejužší vedení. Jak se dostalo na veřejnost, podařilo se bývalé zaměstnankyni díky vy(zne)užití služebního počítače starostky Sokola Hany Moučkové odklonit pro svoji potřebu kolem 40 (!) miliónů korun. Jak moc dotyčné pomohla laxnost zodpovědných činovníků, je předmětem šetření. Podle tiskového mluvčího Sokola sice tato ztráta neznamená žádný problém, realita před letošním sletem je však jiná. S aktivní pomocí okamžitě přispěchal předseda Národní sportovní Agentury Ondřej Šebek, který ve spolupráci s ředitelem odboru sportu Labaštou rychle připravil speciální dotační program, který má zacelit Sokolům ty největší rány.

Na pořádání sletu byla sice již uvolněna poměrně značná vládní podpora, bohužel, nová situace znamená nedostatek finančních prostředků pro nácvik skladeb na základních tělocvičných jednotách. Pomoci nemůže ani ředitel Kanceláře ČOS Marek Tesař, který musí řešit i problémy se svými dalšími podnikatelskými aktivitami, jako jeden z pořadatelů populární Jizerské 50 hledá, kde vzít na vrácení poplatků za startovné závodu, který se neuskutečnil. Náčelnice Moučková tak považuje nabídku ze strany Národní sportovní agentury za určitý dar z nebes a hodlá jednu z tělocvičných skladeb věnovat právě vedení agentury. Zatím pracovní název je Dotační.

Fousek míří vysoko!

Jágr vyhlíží nového spolumajitele 

Biatlonová reprezentace hlásí posilu před mistrovstvím


Dědek představí nového pardubického trenéra příští týden


Říká se, že kuriózní neověřené informace, jaká je i ta, co jste si přečetli, vydavatelé novin dříve opatřovali latinskou zkratkou N.T. (Non testatum) – neověřeno. Fonetická podoba zkratky "enté"  se zvukově  podobá německému die Ente, česky tedy kachna. Nu a tak Kachna na neděli. 

(kp,sportovnilisty.cz,foto:mp)


Hadamczik chce novou hokejovou halu

26.5.2024 09:00:00

Česko žije poslední týdny hokejem, a to se ani hokejový svaz nemusel namáhat s větší reklamní kampaní, pokud tedy nebudeme počítat desítky milionů poslaných do profesionálních klubů pod rouškou ma...