Závěry z českého předsednictví v Radě EU O udržitelné a dostupné sportovní infrastruktuře

V Praze v zrcadlovém sále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy proběhlo ve středu 11. ledna 2023 setkání zástupců ministerstva s novináři na téma: Historicky druhé české předsednictví v Radě EU.Protože předsednictví bylo v prosinci 2023  ukončeno, nastal čas na bilancování.  V rámci půlročního vedení Rady zorganizovalo MŠMT třicítku mezinárodních akcí, a to jak v Praze a v Brně, tak i v Bruselu, přičemž připravilo a vyjednalo deset oficiálních politických dokumentů. Čtyři z nich byly přijaty v rámci Rady EU pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport (EYCS), dalších šest v rámci výzkumné konfigurace Rady EU pro konkurenceschopnost (COMPET).  Některé z těchto akcí byly věnovány i sportu.


Jak říkám...

„V souvislosti s předsednickými prioritami týkajících se resortu školství se nám povedlo plně pokrýt a projednat všechna témata od školního a vysokoškolského vzdělávání přes oblast mládeže a sportu, a v neposlední řadě i výzkum a inovace. Česká republika se zhostila svých úkolů jako předsednická země skutečně na výtečnou a naplnila všechny své politické ambice," zhodnotil české předsednictví v Radě EU ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš.

„Všechna jednání byla vedena na vládní úrovni a tak i  oblast sportu  zastupovalo ministerstvo, přestože pro sport máme  Národní sportovní agenturu. Významné jednání proběhlo koncem listopadu 2022  v Bruselu, které   bylo zaměřeno například na udržení sportovní infrastruktury v době energetické krize, dále na  využívání dostupných veřejných zdrojů a také se zde hovořilo o dopingu," řekl mimo jiné ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš.Byla odpovězena i otázka položená za SportovniListy.cz a zněla asi takto: Co  Evropa a Česko udělá proto, aby se zastavil

Nedostatek kvalifikovaných učitelů tělocviku a dalších profesionálů, který je napříč Evropou?


Jak říkám...

„Sám jsem aktivní v oblasti sportu, i když v současné době už jen jako, jak se nepěkně říká, bafuňář. Je zájmem ministerstva zpřístupnit co nejvíce lidem sportoviště a přitáhnout ke sportu hlavně děti. Pro děti je sport velmi důležitý nejenom pro jejich pohyb, ale také tím, že si ve sportovním prostředí   nacházejí nové kamarády. Ve sportovních klubech v poslední době se daří adaptovat i děti z Ukrajiny, které zde chodí do školy. Po Covidu, kdy se nemohlo sportovat, sice začíná zase být zájem o sportování, ale promítá se do toho bohužel i energetická krize. V přístupu ke školství a k tělovýchově by nám mohlo být příkladem Finsko. Jednáme s nimi a je zájem  od nich převzít jejich metody při výchově a ke trénování ve sportu. Vím, že hodně se v tom angažují hokejisté například Petr Bříza (člen výkonného výboru Českého hokeje a první místopředseda IIHF). Sport je však především záležitostí Národní sportovní agentury, proto s jejím novým předsedou s Ondřejem Šebkem jsem se už vícekrát sešel a budu   v této oblasti s ním spolupracovat," odpověděl ministr Vladimír Baláž.Zajímavá byla i hodnocení  v oblasti vzdělávání, kde se předsednictví zaměřilo na zajištění dostupnosti kvalitního vzdělávání pro všechny. Přijatý dokument k tomuto tématu zdůrazňuje důležitost well-beingu v digitálním vzdělávání. Zatímco byli totiž žáci vybaveni hardwarem a učitelé se naučili využívat specifický potenciál digitálního vzdělávání, stranou často zůstával právě dopad na děti a žáky, a to jak na jejich sociální rozvoj, výsledky vzdělávání, nebo na prevenci kyberšikany. Právě proto zvolila Česká republika toto téma, které nutně uzavírá cyklus dokumentů k dopadu pandemie Covidu-19 na vzdělávání. V oblasti mládeže úspěšně rezonovala otázka mezigeneračního dialogu, a to oběma směry. Předsednictví zdůraznilo potenciál i sociální soudržnost při pomoci starších mladším například formou doučování, a naopak mladších starším například při používání digitálních technologií. Vedle toho se všemi tématy prolínala pomoc ukrajinským dětem, žákům, studentům a vědcům. Témata jako digitální well-being nebo mezigenerační solidarita tak dostaly nový rozměr.

V rámci českého předsednictví v Radě EU se konalo několik akcí z oblasti vysokých škol. Po konferenci CZEDUCON,  která byla zaměřena na strategie a politiky pro rozvoj vysokého školství, se pak uskutečnilo dvoudenní setkání ředitelů pro oblast vysokého školství, nebo jednání k tématu genderově-podmíněného násilí na vysokých školách.Dalších 6 dokumentů bylo přijato v rámci výzkumné konfigurace Rady EU pro konkurenceschopnost (COMPET). Konkrétně se jedná o Závěry Rady EU k výzkumným infrastrukturám, Závěry Rady EU k nové evropské inovační agendě, Závěry Rady EU na téma Widening, Doporučení Rady EU k principům valorizace znalostí a dále o Pražskou deklaraci k synergiím ve financování výzkumu a inovací v Evropě a Brněnskou deklarace k rozvoji globálního ekosystému výzkumných infrastruktur.

Z dokumentů zabývajících se sportem byl přijat tento ..

Závěry Rady složené ze zástupce vlády ČR a členských států zasedající v Rady
O  udržitelné a dostupné sportovní infrastruktuře

Dokument vydaný  v příloze s uvedenými  závěry schválené Radou (školství, mládež, kultura a sport) na svém zasedání ve dnech 28. – 29. listopadu 2022 v Bruselu má 16 stran a  jako jediný z 10 přijatých dokumentů za předsednictví ČR v EU připravených MŠMT není v  českém překladu pouze v anglické verzi  Zde ...


(Petr Skála s využitím tiskové zprávy MŠMT pro SportovniListy.cz, foto: Petr Skála)