Nedostatek kvalifikovaných učitelů tělocviku a dalších profesionálů je napříč Evropou problémem

Říká se, že není nic staršího než včerejší noviny, ale když ani v těch včerejších a ještě i v těch strarších novinách zrovna tu konkrétní zprávu, která se udála na konci listopadu, prostě nenajdete, tak by bylo  škoda, ji nezveřejnit. Je totiž zajímavá a tak si ji, i když   s několikadenním zpožděním, přečtěte. Zprávu jsme v listopadu získali od ministrské mluvčí Anety Lednové.

V Bruselu se v jednalo o sportu v Radě pro sportV Bruselu se 29. listopadu 2022 uskutečnilo jednání Rady pro sport, kterému předsedal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš. Ministři se v diskuzi zaměřili na příležitosti v oblasti sportu s ohledem na důsledky pandemie, ruské agrese vůči Ukrajině a zvýšených cen energií. Kromě toho přijali ministři sportu Závěry Rady o udržitelné a přístupné sportovní infrastruktuře.

Před samotným odpoledním zasedáním proběhla na pozvání ministra Vladimíra Balaše neformální obědová diskuse ministrů, která se zaměřila na nedostatek kvalifikovaných učitelů tělocviku a dalších sportovních profesionálů v rámci školní výuky. Z diskuse vyplynulo, že právě nedostatek kvalifikovaných profesionálů je problémem, který je napříč Evropou sdílen většinou členských států. Podpora jejich účasti na výuce dětí by do budoucna měla být prioritou a přispět ke zvýšení kvality výuky sportu i včasnému odhalování talentů ve sportu.

V úvodu jednání byly ministry přijaty Závěry Rady o udržitelné a přístupné sportovní infrastruktuře. Jejich základním principem je zajistit, aby nová i stávající sportovní infrastruktura byla udržitelná, energeticky nenáročná a nezatěžovala přírodní prostředí. Druhým je pak zajištění přístupnosti sportovní infrastruktury pro všechny a všude bez ohledu na jejich sociální postavení nebo zdravotní handicap.

Jak říkám ...

„Rád bych, abychom se podívali do budoucnosti a zamysleli se, jak jsme se poučili ze současných krizí, a jak mohou tyto výzvy utvářet naše budoucí politiky a aktivity - tak bychom posílili odolnost sportovního sektoru. Měli bychom zvážit nové formy spolupráce, okamžité i strukturální reformy, či dokonce zvážit současné krize jako nový začátek, který povede k lepší podpoře sportovního sektoru,“ uvedl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš.

Ministři členských států EU ještě diskutovali o tom, zdali můžou být pandemie covid-19, ruská agrese vůči Ukrajině a vysoké ceny energií nejen negativním jevem, ale i příležitostí pro další rozvoj sportu. Diskutovalo se nejenom o důležitosti spolupráce státu a sportovního hnutí při řešení krizí ve sportu, ale také o tom, jakým způsobem se můžeme poučit z našich zkušeností s pandemií, ruskou agresí a vysokými náklady na energie tak, aby byla zajištěna možnost sportovat pro všechny. 

Přítomní ministři se také shodli že, sport se stejně jako ostatní odvětví musí přizpůsobovat současné situaci nejen s ohledem na pandemii covid-19 a ruskou agresi vůči Ukrajině, ale také s ohledem na zelenou a digitální tranzici. Zcela zásadní je tak podpora inovací ve sportu. Prioritou by také měla být nadále podpora hodnot, jako je například fair play nebo zdraví životní styl, které jsou se sportovním hnutím úzce spojeny.


Líbil se vám článek? Máte k němu nějakou připomínku nebo zajímá vás diskuse k němu? Více na facebookovém profilu webu SportovníListy.cz 
zde!!!

(Petr Skála podle zprávy msmt.cz pro SportovniListy.cz, foto: Petr Skála)