Z Autoklubu ČR zaznělo, že významné sportovní akce prospívají ekonomice Česka


Těžkou situací prochází oblast státní podpory významným sportovním akcím (VSA). Oproti loňsku se podpora VSA snížila o více než polovinu pro celý sport. Nemohlo se tak dostat na řadu žadatelů, mezi nimiž jsou renomované mezinárodní podniky motorsportu s vysokou návštěvností.  Autoklub ČR z pozice národní autority pro motoristický sport upozorňuje na současný stav s poukazem na mimořádné ekonomické přínosy z pořádaných akcí. Z analýz vyplývá, že akce motocyklového a automobilového sportu přinášejí několikanásobně více prostředků pro stát svým pořádáním, než sami od státu potřebují.

Jak říkám...

„Státní podpora je tak investicí s významnými finančními příjmy pro veřejné rozpočty. Právě v této obtížné době mohou významné sportovní akce pomoci při nastartování ekonomiky České republiky. Na druhou stranu, ztráta příjmu z rozpočtu státu může znamenat stopku pro řadu pořadatelů tradičních a veřejností oblíbených závodů,“ vysvětlil Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR.

Zatímco v roce 2021 činila státní podpora významným sportovním akcím 250 milionů, letos jde o zatím 107 milionů Kč. Na významné akce motoristického sportu byla v roce 2021 uvolněna státní podpora ve výši celkem 35 milionů, letos dosud pouze 3,5 milionu Kč. Zástupci Autoklubu ČR a pořadatelé významných sportovních akcí v úterý 12. července 2022 v Praze v budově Autoklubu ČR  na společném setkání se zástupci médií konferenci vyzvali k potřebě uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu na vypsání druhého kola výzvy pro významné sportovní akce v roce 2022.Česká republika patří v mezinárodním měřítku mezi pořadatelské velmoci motoristického sportu, vysoce uznávané Mezinárodní automobilovou federací FIA a Mezinárodní motocyklovou federací FIM. Závody, jako plochodrážní Zlatá přilba Pardubice nebo mistrovství světa na pražské Markétě, prestižní mistrovství světa superbiků v Mostě, legendární Barum Czech Rally Zlín, to jsou klenoty českého motorsportu. A právě letos jejich pořadatelé zatím nemohou počítat s podporou státu.

Jak říkám...

„Se vší odpovědností si uvědomujeme, že se v souvislosti s konfliktem na Ukrajině a jeho dopady nacházíme ve velmi obtížné ekonomické situaci. Autoklub byl od založení republiky v roce 1918 zodpovědným partnerem státu. Tato tradice nás zavazuje nikoliv kritizovat, ale apelovat na nutnost řešení výpadku financování renomovaných sportovních podniků. Ve svém důsledku totiž přinášejí významný příjem do státní pokladny,“ doplnil Jan Šťovíček.


„Přitom analýzy hovoří jasně. Je velmi důležité si uvědomit, že tyto akce jsou jednoznačným přínosem pro veřejné rozpočty a cestovní ruch. Použiji příklad u nás. Barum Czech Rally Zlín patří mezi celosvětově známé soutěže. Důkazem popularity je nejen mediální pozornost, která je akci věnována – v rámci celého závodu je letos plánováno poprvé v historii vysílat živě celý průběh na mediálních platformách po celém světě - ale hlavně návštěvnost akce samotné. Každoročně do Zlínského kraje, města Zlína zavítá 55 tisíc unikátních a 250 tisíc kumulovaných návštěvníků z celého světa,“ zdůraznil Jan Regner, viceprezident Autoklubu ČR pro VSA a ředitel Barum Czech Rally Zlín.

Z Analýzy ekonomických dopadů akcí motoristického sportu konaných na území České republiky s plánem na rok 2020 bez vlivu mimořádných opatření kvůli koronavirové pandemii vyplývá celkový přínos pro veřejné rozpočty ve výši 2,0 až 2,9 miliard Kč.

(Zdroj: ECONOMIC IMPACT – Analýza vlivu pandemie Covid-19 na akce automobilového a motocyklového sportu v ČR).Významné sportovní akce prospívají ekonomice Česka !!! 

Ovšem - státní podpora je investicí, bez které to nejde !!!SportovníListy.cz rovněž napsaly:Přečtěte si recept, jak cvičit v zimě v nevytopené tělocvičně, který je známý už od roku 1945!

Líbil se vám článek? Máte k němu nějakou připomínku nebo zajímá vás diskuse k němu? Více na facebookovém profilu webu SportovníListy.cz zde.(Petr Skála podle tiskové zprávy na webu autoklub.cz pro SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)