Sokolové vrací své heslo do praxe


Neuvěřitelné zdražování energií nepostihuje jen domácnosti a ekonomiku, ale také volnočasové aktivity. Velmi trpí sport, jehož infrastruktura je zastaralá a nově zaváděnými energetickými štítky rozhodně neprochází. Mnohde dochází k vypínaní vytápění, v horším případě k uzavření sportovišť.

Čelem se k problému postavili členové České obce sokolské. Ti se rozhodli uvést své heslo do reálného života. Tyršovo „Tužme se!“ tak v těchto nelehkých dobách přivádí řady sokolů k břehům rybníků a řek a v rámci přípravy na spolkovou činnost začali s pravidelným otužováním. Pozitivní efekt tato akce nemá pouze pro zdraví a fyzickou odolnost početné základny, ale i pro samotný spolek.

Funkcionářům České obce sokolské se díky zdařilé propagační kampani podařilo přesvědčit ke vstupu k bratrům a sestrám mnoho dosud neregistrovaným otužilcům, čímž se podařilo razantně zvětšit členskou základnu a na ni napojené příspěvky ze státní pokladny. Nadšeni jsou i provozovatelé restaurací v sokolovnách, ti hlásí zvýšené tržby za prodej teplých nápojů, zejména grogu.

Historický primát českého hokeje

Český olympijský výbor vykoupil čínské státní vlajky

Český olympijský výbor se rozhodl promořit Brno a okolí

Český olympijský výbor v nesnázích

Říká se, že kuriózní neověřené informace, jaká je i ta, co jste si přečetli, vydavatelé novin dříve opatřovali latinskou zkratkou N.T. (Non testatum) – neověřeno. Fonetická podoba zkratky "enté"  se zvukově  podobá německému die Ente, česky tedy kachna. Nu a tak Kachna na neděli. 


(kp,sportovnilisty.cz,foto:mp)