Český olympijský výbor vykoupil čínské státní vlajky


Vedení Českého olympijského výboru se snaží dělat vše možné, aby se zalíbilo pořadatelům zimních olympijských her v Pekingu. Díky výborné zákulisní politice nepřijala nová vláda usnesení, ve kterém by vyzývala k politickému bojkotu, tak jako se stalo v zemích našich severoatlantických spojenců.

Předseda ČOV Jiří Kejval, jenž má na starosti marketing dokonce i Mezinárodního olympijského výboru, šel ještě dál. Skrze dceřinou společnost nechal skoupit veškeré dostupné státní vlajky Čínské lidové republiky.

Měl k tomu dva zásadní motivy, aby zabránil hanebnému pálení vlajek pořádající země při demonstracích za dodržování lidských práv v Číně. Druhým pohnutím bylo doporučení, aby čínské vlajky vyzdobil při pořádání olympijského parku v Brně.

Tradiční symbol Číny tak pomůže dokreslit apolitickou olympijskou atmosféru při propagaci sportu, která je spojena s aktivním promořením brněnské metropole omikronem. Předseda ČOV byl za tento krok pochválen Hradem a dostalo se mu příslibu nových sponzorských smluv od čínských podnikatelských subjektů.


Český olympijský výbor se rozhodl promořit Brno a okolí

Český olympijský výbor v nesnázích

Varaďovy plány prozrazeny


Sestava hokejistů pro olympijské hry se rýsuje

Říká se, že kuriózní neověřené informace, jaká je i ta, co jste si přečetli, vydavatelé novin dříve opatřovali latinskou zkratkou N.T. (Non testatum) – neověřeno. Fonetická podoba zkratky "enté"  se zvukově  podobá německému die Ente, česky tedy kachna. Nu a tak Kachna na neděli. 


(kp,sportovnilisty.cz,foto:mp)