Skokanské můstky do každého města


Katastrofální úvod nové sezony skokanů na lyžích nutí k zamyšlení, kudy dál. Od radikálních hlasů, volajících po úplném zrušení podpory tradiční lyžařské disciplíny, až po totální překopaní metodiky při výchově mladých skokanů a pokusit se nastartovat novou éru kdysi úspěšného sportu.

Nový předseda Národní sportovní agentury Šebek již několikrát zmínil potřebu prioritizace sportů, skoky na lyžích by však měly patřit mezi ty šťastné. Podle navrhované koncepce vyroste v každém krajském městě nový skokanský můstek kategorie K 70, v každém bývalém okresním městě pak můstek kategorie K 50. Můstky budou vybaveny keramickou nájezdovou stopou, dopadový buben umělou hmotou z recyklovaných materiálů, aby ekologická zátěž byla co minimální. Při výstavbě můstků se má důkladně dbát na využití odtěžených zemin a ekologických materiálů. Lyžaři se navíc zavázali, že za každý postavený skokanský můstek vysadí 1000 stromků v aglomeraci příslušného města. Projekt je součástí nové strategie rozvoje českého venkova, vznikající nyní na Ministerstvu pro místní rozvoj. Nové možnosti pro skokuchtivé děti dají šanci objevit talenty, které naváží na slavná jména historie.

Hokejový svaz musí změnit sídlo

Ester Ledecká vyhlíží světový pohár ve Špindlu

Nečekaná příčina zranění Jiřího Procházky

Tvrdík prohrál, směje se Křetínský

Říká se, že kuriózní neověřené informace, jaká je i ta, co jste si přečetli, vydavatelé novin dříve opatřovali latinskou zkratkou N.T. (Non testatum) – neověřeno. Fonetická podoba zkratky "enté"  se zvukově  podobá německému die Ente, česky tedy kachna. Nu a tak Kachna na neděli. 

(kp,sportovnilisty.cz,foto:mp)