Ertl (Sdružení sportovních svazů České republiky): Naprosto klíčové je, že pravidelně diskutujeme

Předsedové dvou největších sportovních organizací v České republice se ujali role vyjednávačů podmínek pro obnovení amatérského sportování. Zdeněk Ertl za Sdružení sportovních svazů České republiky a Miroslav Jansta za Českou unii sportu společně s předsedou Národní sportovní agentury Milanem Hniličkou bojují za to, aby se amatérský sport mohl postupně vracet k životu.

Zdeněk Ertl již 18 let zastupuje Sdružení sportovních svazů České republiky, které je druhou největší sportovní organizací u nás. Jak vnímá předseda Ertl události posledních dní na sportovním poli?

Pane předsedo, zúčastnil jste se již druhé schůzky se zástupci různých institucí, které v tuto chvíli dohlíží na postupné rozvolňování podmínek běžného života v České republice. Jak tato jednání hodnotíte?

„Myslím si, že tato jednání jsou pro sport jednoznačně přínosná. Již po první schůzce, na které byl navíc přítomen i předseda vlády, jsme dojednali první část rozvolnění amatérského sportu. I po druhé schůzce mohu říct, že se nám povedly kroky důležité pro to, aby organizovaný amatérský sport mohl žít dál, což považuji za velké vítězství.“

Po sobotní online debatě došlo k dalšímu posunu, konkrétně ke zkrácení rozestupů mezi sportujícími dvojicemi na šest metrů, které má být platné od 26. dubna. Co dalšího vyplynulo z tohoto jednání?

„Ano, máme příslib, že vzdálenost mezi sportovci se zkrátí, aby tréninky mohly probíhat v rozumnějším módu. Naprosto klíčové je, že se vede pravidelná diskuze mezi ministerstvem zdravotnictví, epidemiology a sportovci. Konečně bude také posuzován odborný materiál, který připravoval Milan Hnilička s odborníky a metodiky ze sportovního prostředí. Rozvine se diskuze o tom, jak zapracovat tento materiál do dokumentů ministerstva a spustit organizované pohybové aktivity po etapách. To je pro sport velmi významný signál k tomu, že se stává pro stát větší prioritou.“

Během diskuze jste však naráželi na tvrdou zeď v podobě zástupců Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES). Jak se vám podařilo je přesvědčit?

„Epidemiologové si chrání své pozice a nechtějí za této situace preferovat určitou skupinu. Berou sportovce proti školám, mateřským školkám, proti všemu. Současný stav a čísla vnímají pořád velmi negativně a jednoznačně chápeme jejich opatrnost. Společně s nimi chceme dát sportu řád a bezpečnost. Jsme rádi, že jsme udrželi pozici sportu, malinko se postoupilo dopředu a hlavně máme dohodu, že se dál bude jednat a o čem. Chceme pro ně být partnery k tomu, abychom dali sportu jasný a logický řád. Pokud to neuděláme my, udělají to za nás lidi a namísto kontrolovaných tréninků dětí pod dohledem se spustí chaotické a živelné sportování, což si všichni uvědomujeme.“

Narazili jste během jednání i na sport provozovaný na vnitřních sportovištích?

„O vnitřních sportovištích se diskutovalo. V tomto případě podle epidemiologů záleží hodně na větrání, některé vnitřní sportoviště je možné brát jako venkovní. Musí se zpracovat pro jednotlivé sporty analýza, například kontaktní sporty uvnitř jsou na tom špatně. Rozhodně to bude jedním z bodů našeho dalšího jednání, které se uskuteční tento pátek.“

Co dalšího jste konkrétně navrhoval jako zástupce téměř 550 tisíc sportovců?

„Chtěli bychom v dalším kroku zvýšit počet sportujících osob na venkovních sportovištích na dvacet samozřejmě za jasně daných podmínek, avšak bez testů a bez roušek. Děti a mládež jsou testované ve školách, dospělí pak dle daných podmínek ministerstva zdravotnictví. Dále chceme otevřít diskuzi o parametrech otevírání vnitřních sportovišť. Čekám také na zpětnou vazbu našich členských svazů, které zasílají podněty pro další jednání za svá sportovní odvětví.“


(rp, prvnizpravy.cz, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)