Zdeněk Ertl: Seďte méně, více se pohybujte

Jak v České republice, tak i v dalších vyspělých státech se významně snižuje u dospělých i u dětí a mládeže čas strávený během dne fyzickým pohybem.

V „Doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) pro oblast fyzických aktivit člověka“ jsou shrnuty  výhody fyzické aktivity a rizika sedavého způsobu života.

WHO konstatuje, že pravidelná fyzická aktivita, jako je chůze, jízda na kole, sportování nebo aktivní odpočinek, má významný přínos pro zdraví a že jakákoli fyzická aktivita je lepší než žádná.

Nedostatek fyzické aktivity je naopak jedním z hlavních rizikových faktorů úmrtnosti na nepřenosná chronická onemocnění a lidé, kteří nejsou dostatečně aktivní, mají o 20 – 30 % vyšší riziko úmrtí ve srovnání s lidmi, kteří dostatečně aktivní jsou.

 

WHO dále uvádí, že pravidelná fyzická aktivita může:
 • zlepšit svalovou a kardiorespirační kondici;
 • zlepšit kosterní a funkční zdraví;
 • snížit riziko vysokého krevního tlaku, ischemické choroby srdeční, mrtvice, cukrovky, různých typů rakoviny (včetně rakoviny prsu a tlustého střeva), a deprese;
 • snížit riziko pádů stejně jako zlomenin kyčle nebo obratlů;
 • pomáhat udržovat zdravou tělesnou hmotnost.

U dětí a dospívajících zlepšuje fyzická aktivita:
 • fyzickou kondici (kardiorespirační a svalová kondice);
 • kardiometabolické zdraví (krevní tlak, dyslipidémie, glukózová a inzulínová rezistence);
 • zdraví kostí;
 • kognitivní výsledky (akademická výkonnost, výkonná funkce);
 • duševní zdraví (snižuje příznaky deprese);
 • snížení nadváhy.

U dospělé a starší populace vyšší úroveň fyzické aktivity:
 • snižuje riziko úmrtnosti ze všech příčin;
 • snižuje riziko úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění;
 • snižuje výskyt vysokého krevního tlaku;
 • snižuje výskyt místně specifické rakoviny (močového měchýře, prsu, tlustého střeva, dělohy, adenokarcinom jícnu, žaludku a ledvin);
 • snižuje výskyt cukrovky 2. typu;
 • zabraňuje pádům;
 • zlepšuje mentální zdraví (redukuje příznaky úzkosti a deprese);
 • zlepšuje kognitivní zdraví;
 • zlepšuje kvalitu spánku;
 • snižuje míru nadváhy.

Přiměřená fyzická aktivita má blahodárné účinky i pro těhotné ženy a ženy po porodu, jelikož snižuje rizika:
 • preeklampsie;
 • těhotenského vysokého krevního tlaku;
 • těhotenské cukrovky (snížení rizika až 30 %);
 • nadměrného přibývání váhy v těhotenství;
 • porodních komplikací;
 • poporodních depresí;
 • novorozeneckých komplikací.

Není pochyb o tom, že naše životy se stávají více sedavými, zejména kvůli používání motorizované dopravy a rostoucímu používání obrazovek pro práci, vzdělání i rekreaci. Důkazy, které má WHO k dispozici, ukazují, že vyšší míra sedavého chování je spojena s následujícími špatnými zdravotními následky:

u dětí a dospívajících:
 • rostoucí nadváha (přírůstky hmotnosti);
 • horší kardiometabolické zdraví, kondice, behaviorální chování/prosociální chování;
 • zkrácená doba a kvalita spánku.

u dospělých:
 • úmrtnost ze všech příčin, úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění;
 • výskyt kardiovaskulárních onemocnění, rakoviny a cukrovky 2. typu.(Použitý zdroj: WORLD HEALTH ORGANIZATION. Physical activity fact sheet. WHO | World Health Organization [online]. 2021, 12 October 2021 [cit. 2021-12-14]. Dostupné z: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HEP-HPR-RUN-2021.2)

(red,sportovnilisty.cz,foto:arch.)
Hadamczik vysvětluje prodej hokejky

24.9.2023 16:05:07

Zcela zbytečná vlna hysterie se v tomto týdnu zvedla po zjištění, že v internetové aukci je nabízena hokejka, se kterou vstřelil Petr Svoboda vítěznou branku v památném finále olympijských her v Na...