Výzva sportovních organizací: Nezakazujte dětem činnost, která přispívá ke zdravým návykům!


Neustálé změny v ministerských a ve vládních opatřeních při   uvolňování přístupu amatérských sportovců na sportoviště pobouřily mimo jiných i představitele sportovních organizací jako jsou česká unie sportu a Sdružení sportovních svazů.  


   Miroslav Jansta, předseda České unie sportu „Počkáme si na oficiální znění mimořádného opatření, až poté provedeme výkladové stanovisko. 

Ovšem už nyní je nám z aktuálního vyjádření ministra zdravotnictví a hlavně z jeho záměru zavřít organizovaný amatérský sport ve chvíli, kdy se nadechoval k životu, velmi smutno.

Stát opět potvrdil, že si dlouhodobě neuvědomuje přínos sportu pro děti a společnost. Jsme v tomto ojedinělí, protože v Evropě je sportování mládeže a dětí prioritní oblastí. Nepřistupují k němu jako k volnočasové a zbytné aktivitě, jako bohužel u nás. 

Epidemiologové nám možná pomohou ke zvládnutí koronavirové pandemie, ale poté pravděpodobně propukne vlna pandemie obezity nebo psychických problémů u dětí. Uvědomují si epidemiologové, že kvůli tomu vytváříme pro budoucnost velkou zátěž na zdravotnický systém? Uvědomují si, co to bude znamenat, když si děti nevypěstují návyky k pohybovým aktivitám, ale ustrnou v komfortní zóně u počítačů?

Je ostudou, že Česká republika, stát se sportovní historií, úspěšnými a světovými uznávanými osobnostmi sportu, takovým způsobem přistupuje ke sportu. Nejprve ministerstvo zdravotnictví při vytváření mimořádného opatření vůbec nezohlednilo materiál k návratu, který vypracovala Národní sportovní agentura společně s dalšími střešními organizacemi. Dělalo se na něm několik týdnů až měsíců. Pak ministr na tiskové konferenci vyhlásil otevření amatérského a organizovaného sportu, aby ho druhý den zavřel. Takhle se chováme k fenoménu, který nás dlouhodobě a významně proslavuje v zahraničí.

Vyzýváme ministerstvo zdravotnictví a vládu, aby minimálně povolilo tréninky dětí a mládeže na venkovních sportovištích v režimu do 20 osob. Už teď stejně probíhají živelné aktivity na sportovištích nebo se stačí podívat, jak to vypadá v parcích či na hřištích, kde jsou namačkané rodiče s dětmi. Mohou nám epidemiologové vysvětlit, jakou hrozbu představují venkovní organizované tréninky dětí, když se budou dodržovat veškerá opatření? Navíc budeme mít přehled o tom, kdo se jich účastní. Děti už nutně potřebují mít jiný program než pouze školu! Chceme kontrolované a organizované tréninky namísto živelného pobíhání po hřištích a shlukování dětí v ulicích. 

Když už budou děti testované v rámci školní výuky, nechápeme, proč by se nemohly hýbat na čerstvém vzduchu společně s trenéry. Nezakazujte dětem činnost, která zásadním způsobem přispívá ke zdravým návykům. Kvůli dlouhodobé nečinnosti státu v oblasti výchovy ke sportu a péče o pohybovou gramotnost obyvatel jsme na samém chvostu EU.“
   Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů ČR „Sportovní svazy a kluby se v současné době ocitly v naprostém chaosu. Během pátečního dne se začaly intenzivně připravovat na tréninky a organizované činnosti, aby pak musely rodiče zase obvolávat a vše rušit. Tohle je kocourkov a ať se nikdo nediví, že lidi odmítají disciplínu, když si z nich dělá stát blázny.

Navíc z našeho pohledu je zákaz shromažďování lidí kontraproduktivní. Když už děti smějí ven a do školy, tak se budou shromažďovat nekontrolovaně, neorganizovaně a s daleko většími následky. V organizovaných skupinách pod vedením trenérů by mohly děti při sportování dodržovat alespoň nějaké zásady epidemiologických opatření.“

(Jiří Uhlíř,, Česká unie sportu,  Petr Skála, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)