Memoriál Alfreda Nikodéma se poplave ve Vltavě za zpřísněných opatřeních

Program 74. Memoriálu Alfreda Nikodéma otužilců  je načasovaný tak, aby byly splněny všechny požadavky na sportovní akce pořádané podle přísných podmínek.

Aktuálně bylo k 22. prosinci 2020 přihlášeno 322 plavců.

Program je rozdělen do dvou bloků, v první části od 8:30 hodin  plavou plavci nesoutěžních tratí 100 a 300 metrů. Následuje oficializovaný předěl (pravděpodobně někdy mezi 11:00-11:30 hodin), v rámci kterého místostarosta Prahy 1  Petr Burgr a předseda ČSPS Petr Ryška předá pamětní poháry letošním přemožitelům kanálu La Manche – Janě Procházkové, Jakubu Valníčkovi a Chun Kong Makovi.

Poté proběhnou rozplavby soutěžní tratě 750 m.

Při příchodu na Slovanský ostrov (u lávky) bude všem změřena teplota a každá osoba podepíše dokument, na kterém vyjádří souhlas se zpracováním osobních údajů (kvůli testům na covid-19) a současně na tomto dokumentu o sobě potvrdí nepřítomnost klinických známek infekčního onemocnění.  Propustnost testování prostřednictvím dvou odběrových týmů činí celkem cca 108 lidí / hodina.

Od lávky bude pořadatel postupně doprovázet skupinky testovaných čítající vždy 9 osob.

Odběrové místo je umístěno ve větrané místnosti Paláce Žofín.

Pořadatelský tým bude otestován mezi 7:30-8:00 hod.

Od 8:00 hodin následuje testování pražských otužilců plavajících tratě 100 a 300 metrů.

Po odběru čeká každý testovaný 20 minut na označeném prostranství vně Paláce Žofín (dodržování 2-metrových rozestupů), dokud neobdrží informaci o výsledku testu.

 V případě pozitivity na covid-19 následuje druhý odběr prostřednictvím PCR testu (náklady platí v celé výši pojišťovna), poučení od zdravotnického personálu o dalším postupu a odchod z areálu.

 Pokud je plavec na covid-19 negativní, obdrží na zápěstí barevný rozlišovací náramek a odchází na prezenci na tradiční místo Paláce Žofín. Plavce jednoho oddílu prezentuje jedna osoba, která pro všechny plavce tohoto oddílu převezme též občerstvení a diplomy.

 Po odprezentování plavci tratí 100 a 300 metrů odcházejí do jedné z šaten a obratem se odebírají na zaplavání do Vltavy.

Senioři a ženy mohou využít primárně Rytířského sálu v suterénu Paláce Žofín, ale mohou využít i zbývajících dvou velkokapacitních stanů.

Muži se převlékají ve dvou velkokapacitních stanech – jeden vedle vstupu do Paláce Žofín, druhý přímo na špičce Slovanského ostrova. Kapacita stanů je max. 25 lidí.

Stany nebudou vytápěné, aby horký proudící vzduch zbytečně nevířil „to co nemá“ – a současně tak plavci nebudou mít důvod se ve stanech zdržovat nad míru potřebnou pro převléknutí.

Po rozehřátí plavci tratí 100 a 300 metrů odcházejí z areálu Slovanského ostrova.

Následuje oficializovaný předěl (pravděpodobně někdy mezi 11:00-11:30 hodin), v rámci kterého na pontonu uvítáme místostarostu Prahy 1 pana Petra Burgra a předsedu ČSPS pana Petra Ryšku a předáme pamětní poháry letošním přemožitelům kanálu La Manche – Janě Procházkové, Jakubu Valníčkovi a Chun Kong Makovi. Pro tuto příležitost setrvávají na místě též nejstarší a nejmladší účastníci.

Poté proběhnou rozplavby soutěžní tratě 750 m.

Aktuálně je na trať 750 m přihlášených 63 plavců. Počítáme se 2 rozplavbami. V první poplavou v samostatné vlně nejrychlejší plavci (bez rozdílu pohlaví), druhá rozplavba může být rozdělena do dvou vln.

Po rozehřátí plavci z tratě 750 m, kteří nebudou slavnostně vyhlášeni, odcházejí z areálu Slovanského ostrova.

Slavnostní vyhlášení v Malém sále Paláce Žofín (jen pro první tři muže a tři ženy tratě 750 m + tři tříčlenná družstva Poháru Městské části Praha 1) očekáváme někdy mezi 13:00-13:30 hodin.


(ps, SportovníListy.cz, Otužilci-Praha.cz, foto: Petr Skála)

Hadamczik chce novou hokejovou halu

26.5.2024 09:00:00

Česko žije poslední týdny hokejem, a to se ani hokejový svaz nemusel namáhat s větší reklamní kampaní, pokud tedy nebudeme počítat desítky milionů poslaných do profesionálních klubů pod rouškou ma...