Jan Boháč: Český olympijský výbor má být vzorem transparentnosti a fair-play


Členům Výkonného výboru  Českého olympijského výboru  a RK  Českého olympijského výboru                                                                                                                         30. dubna 2021


Vážení členové VV ČOV,

Spolupracuji s Českým olympijským výborem (ČOV) profesně téměř 30 let. Nikdy jsem do jeho orgánů nekandidoval, přesto jsem desítky let aktivně pracoval pro řadu jeho odborných komisí. Závodil jsem na olympijských hrách, v rámci Olympijské akademie jsem absolvoval vzdělávací seminář IOA v Olympii. ČOV jako instituci uznávám, jeho představitele respektuji, jakkoliv mohu mít jako předseda národního sportovního svazu k rozsahu činnosti i stávajícím stanovám ČOV výhrady.

Náš svaz s ČOV spolupracuje, a snaží se, aby ČOV neodjížděl z olympiád s prázdnou.     Co  ale  nemohu  pochopit,  je  nejnovější  zvolený  přístup  VV  ČOV  k volbám. 

Ano,  covid  bohužel objektivně neumožnil konat volební Plénum v řádném termínu. Ano, byl učiněn pokus náhradního řešení, nedopadl.  Až  sem  rozumím.  Proč  ale  nyní  schvalujete  opět  distanční  volby  do  orgánů  ČOV  ?  Proč neuskutečníte volební Plénum, když je to již možné  ?

V době současných podmínek pro shromažďování osob, kdy Český atletický svaz již uskutečnil valnou hromadu prezenčně a volil na ní orgány spolku, v době, kdy Fotbalová asociace  ČR uskuteční prezenční valnou hromadu a volby 3. 6. , ČOV vážně nemůže postupovat stejně transparentně, uspořádat Plénum prezenčně ?  Proč si komplikujeme situaci ? Proč zbytečně zavdáváme příčinu zpochybňování výsledků takových voleb?  Handrkování  přes  instituce  spravedlnosti  může  ČOV  jen  destabilizovat  a  poškodit.  Znejistit poskytovatele státní dotace, sponzory.

Červnový termín volebního Pléna by ohrozil co ? Koho ?  Spolkové volby, mají mít charakter, aby člen (volič) věděl, koho volí. Aby měl možnost poznat kandidáty. Volby bez jednání Pléna, bez diskuse, představení kandidátů, toto neumožňují.

Vedu sekretariát největší české sportovní organizace již 24. rokem, ani přesto neznám všechny kandidující do orgánů ČOV. To není hra fair-play vůči členům ČOV. Ani vůči kandidátům !

Věřím, že se neobáváte o své zvolení či nezvolení. Ze svazů a sportu víte, že členská základna má svoje hodnoty pro výběr a vyslovení důvěry. Čím jsou volby transparentnější, tím je vyšší mandát zvolených. Způsob voleb do orgánů ČOV, jak je vyhlásil a oznámil předseda ČOV předsedům svazů dopisem 23.4. 2021, za korektní nepovažuji. Odvolání na paragrafy je v tomto případě zavádějící. Plénum konat lze. Musí se chtít.  Neobstojí argumenty covidu a nemožnosti účasti. Výskyt nemoci je již 10x nižší, než hranice chřipkové epidemie. Ani případný výskyt karantén členů pléna nemá šanci zkreslit volební výsledky.

Český olympijský výbor má být vzorem transparentnosti a fair-play. Zvažte prosím, zda není čas svolat volební Plénum ČOV prezenčně, a rozptýlit jakékoliv pochybnosti.  Díky, že jste dopis dočetli. Buďte zdrávi, a ať se Vám daří !

Zdraví Vás               


                                                                  Mgr. Jan Boháč, v.r. předseda Českého svazu kanoistů
 


(ps, SportovniListy.cz, foto: Petr Skála)