Víte, proč v Česku netestují antidopingoví komisaři zápasníky MMA a koně?

Světové antidopingové asociace v roce 2021  odhalila v českém boji proti dopingu celkem 44 pochybení, z toho 14 v kategorii kritických. Nyní může Český antidopingový výbor (ADV) ohlásit, že všechny nedostatky zažehnal. A nehrozí už tak ani nejčernější scénář, který byl  ve hře, jak prohlásil v úterý 27. září 2022 na setkání s novináři v sídle Národní sportovní agentury v Praze ředitel Antidopingového výboru Jiří Janák.Od srpna 2022  probíhal  totiž důkladný audit, během něhož dostala česká strana seznam pochybení a lhůty na jejich odstranění.

Jak říkám...

„V průběhu auditu jsme byli opakovaně upozorňováni, že pokud je neodstraníme, bude proti Česku zahájeno řízení, jehož výsledkem může být odebrání pořádání sportovních akcí a omezení účasti sportovců na mezinárodních podnicích, zákaz hraní hymny a  startování pod státní vlajkou,“ řekl Jiří Janák, který  byl do funkce jmenován krátce před začátkem auditu.

V Česku proto  bylo třeba nastavit nový systém kontrol a testování i rozhodování dopingových sporů.

Jak říkám...

„Snad jako jediní v Evropě jsme měli rozhodování dopingových sporů v prvním stupni na úrovni disciplinárních komisí jednotlivých svazů,“ připomenul ředitel ADV ČR jeden z prohřešků, aby dodal, že nyní tuto úlohu přebírá Národní rozhodčí soud pro sport.

Otočen byl poměr i soutěžních a mimosoutěžních testů, nově by měly tři čtvrtiny dopingových kontrol probíhat neohlášeně mimo závody. Na kontrolách se podílí zhruba padesátka dopingových komisařů a k tomu má ADV osm kmenových zaměstnanců.

Navíc v Česku byla uzavřena  národní laboratoř v roce 2011 a tak se vzorky moči a krve testovaných sportovců dováží do zahraničních laboratoří, nejčastěji do Drážďan nebo také do Rakouska, kde mají laboratoř ve Vídni. 

Jak říkám...

„Vloni jsme měli přání, aby byla obnovena, ostatně vznikla jako jedna z úplně prvních. Ale WADA rozšiřování neplánuje a s ohledem na objem financí v českém sportu na to ani prostředky nejsou. Ale je to velká škoda,“ podotkl k laboratoři  šéf Národní sportovní agentury Filip Neusser.

Kdo se všechno testuje?

Testovány jsou většinou sporty, které dostávají státní dotace a tak kontroly se tak netýkají například zápasníků MMA. Naopak se budou více týkat i sportovců v juniorských kategoriích a na otázku pro web SportovníListy.cz, jaký nejmladší sportovec může být už testovaný, bylo odpovězeno, že to je v různých zemích různé, ale u nás by to mohl být sportovec, kterému už bylo 12 let a více let.

Jak říkám...

„Nově nejsou zveřejňována jména pozitivně testovaných sportovců. Řeší se to na úrovni soudního dvora Evropské unie kvůli ochraně osobních údajů. Čeká se na výsledek, je možné, že budou uváděny jen sporty, užité zakázané látky a uložený trest,“ vysvětlil Janák s tím, že dosavadní praxe, kdy komisař se ohlásil pořadatelům už před utkáním, aby následně byla vylosována podle soupisky a čísel na dresech dvojice později testovaných hráčů z každého týmu a výsledek losování se odtajnil až po konci utkání, aby byl proveden odběr vzorků, je minulostí. Do konce utkání nebo tréninku nyní nesmí totiž nikdo ze sportovců ani z funkcionářů vědět, že tam antidopinkový komisař vůbec je.
„Testování nedávno proběhlo i na závodech v požárním  sportu nebo se budou klidně testovat i sportovci provozující e-sport," oznámil ředitel Janák s tím, že dopingové látky sportovci neberou jenom pro vylepšení svalové hmoty, ale také na zvýšení pozornosti.

Dochází k vám na výbor také udání a zabýváte se těmito hlášeními, i když nejsou podepsaná?

„Ano. Na webových stránkách výboru najdete formulář, prostřednictvím něhož  lze upozornit na nepravosti v oblasti dopingu. Je pravda, že některá následně prověřená oznámení doping potvrdí."

Pracují antidopinkoví komisaři i na dostizích a tam testují asi jenom dostihové jezdce?

„Ano, testujeme  moderní pětibojaře, žokeje i jezdce závodící na koních. Zvířata  netestujeme, to však může činit  jiná instituce."

(Petr Skála pro SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)