Vážený pane předsedo ČOV, maříte výkon soudního rozhodnutí úmyslně?

V otevřeném dopise, který má redakce webu Prvnizpravy.cz k dispozici, Sdružení sportovních svazů České republiky upozornilo  statutárního zástupce Českého olympijského výboru na povinnost plnit soudní rozhodnutí.


V souvislosti s rozhodnutím Městského soudu v Praze, který svým usnesením ze dne 24. února 2021 uložil Českému olympijskému výboru zdržet se konání voleb do orgánů spolku dne 26. února 2021 a nepotvrdit zvolení jakýchkoli osob před datem 26. února 2021, odeslal v pondělí 1. března 2021  předseda Sdružení sportovních svazů České republiky otevřený dopis předsedovi Českého olympijského výboru, ve kterém ho upozorňuje na nutnost respektovat a plnit rozhodnutí soudu a na současné nedostatky v tomto procesu.

Otevřený dopis předsedovi ČOV ze dne 1. 3. 2021
(rp,sportovnilisty.cz,prvnizpravy.cz,foto:arch.)