Stanovisko Asociace Český Gymnathlon k současným vládním opatřením ve sportu


Jedním z členských svazů Sdružení sportovních svazů České republiky s početnou mládežnickou základnou je Asociace Český Gymnathlon. Její předseda Jan Březina se vyjádřil k aktuálním opatřením ve sportu.

„Hlavním posláním naší asociace je sportovní rozvoj dětí, budování sportovní motivace a správných pohybových návyků. Proto po více než 4 měsících nadšeně vítáme obnovení organizovaných sportovních aktivit a velmi si ceníme snahy střešních sportovních organizací tomuto pomoci,“ sdělil na úvod.

„Kvitujeme, že sport jako důležitý aspekt ve fyzickém a sociálním rozvoji dětí dostal prioritu před další vlnou uvolňování opatření např. u maloobchodu či restaurací. Toto je velmi důležitá zpráva nejen pro rodiče dětí, ale také všechny trenéry a další sportovní nadšence, kteří se dětskému sportu věnují,“ doplňuje předseda Jan Březina.

Členská základna Asociace Český Gymnathlon čítá více než 3000 dětí ve věku 2 – 9 let. Obnovení tréninků přineslo mnoho pozitivních ohlasů. „Tréninky jsme spustili po celé České republice, jakmile to bylo možné, tedy hned od pondělí 19. dubna 2021. Od rodičů zaznamenáváme enormní zájem o účast na trénincích a pozitivní zpětnou vazbu, že je pohyb dětí konečně zpět. Respektujeme pravidla ministerstva zdravotnictví, nicméně současná nařízení o 10m vzdálenosti mezi dvojicemi jsou pro nás velmi komplikovaná a výrazně snižují přínosy takového tréninku a prožitek dětí,“ upozorňuje Březina na náročnou realizaci pravidel v praxi.

Rozhodně však Asociace Český Gymnathlon velice kladně hodnotí možnost sportování bez roušek a bez antigenních testů. „Zejména antigenní testování je pro nás zcela nereálné zajistit nejen procesně a nákladově, ale také komunikačně vůči rodičům. Doufáme, že v nejbližší době dojde k úpravě pravidel sportování dětí a to zejména zkrácení vzdáleností mezi sportujícími dětmi a zvýšení počtu dětí na jednom sportovišti tak, abychom mohli zahájit plnohodnotné tréninky,“ doplnil na závěr její předseda.I proto Asociace Český Gymnathlon předkládá návrhy k úpravě opatření:
  1. Vymezení pojmu sportoviště. Park či přírodu je třeba považovat také za sportoviště a zároveň umožnit rozdělit velká sportoviště na více sportovních ploch, např. 2m koridory. Nedává smysl mít na jednom fotbalovém hřišti pouze 1 skupinu dětí.
  2. Snížení 10m vzdáleností mezi skupinami 2 dětí např. na 2 m a případně souhlasíme s doplněním definice např. minimálně  15 m2 na osobu.
  3. Opatření, která nepovažujeme za nutná měnit, je například zvětšovat velikost skupin či umožnit sport ve vnitřních prostorách. Velikost skupiny 12 dětí je dostatečná a i když sportujeme v tělocvičnách, tak v souvislosti s jarním počasím počítáme se sportem do 30. 6. pouze na venkovních sportovištích.


(red,sportovnilisty.cz,foto: Asociace Český Gymnathlon)