Národní sportovní agentura rozhodla o rozdělení dotací ve výzvě Investice do 10 milionů

Národní sportovní agentura rozhodla o rozdělení dotací v dotační výzvě „Sportovní infrastruktura – Investice do 10 milionů korun“. 84 úspěšných žadatelů si rozdělí více než 370 milionů.

Dotační výzva je zaměřena na technické zhodnocení sportovišť (modernizace nebo rekonstrukce), výstavbu nových sportovních zařízení, pořízení dlouhodobého majetku nebo vybudování bezbariérových přístupů na sportoviště. Prvních 84 úspěšných žadatelů získá dotaci v celkové výši 373 420 701 Kč s tím, že celková alokace výzvy je 600 000 000 Kč.

Jak říkám...

„Posouzení dalších žádostí probíhá a jasno o rozdělení zbylých bez mála 230 milionů korun by mělo být v prvních měsících roku 2022“ upřesnila  1. místopředsedkyně Národní sportovní agentury Markéta Kabourková.

Dotace Národní sportovní agentury pokrývá až 70 % celkových způsobilých nákladů. Mezi podmínky výzvy patří nutnost realizace projektu do 31. prosince 2024, minimální výše dotace 1 milion korun a maximální 7 milionů s tím, že Národní sportovní agentura poskytuje dotaci ex ante, tj. žadatelé obdrží dotaci ve výši předpokládaného čerpání v daném roce po vydání rozhodnutí o přidělení dotace. Před tím však musí doložit nezbytné podklady jako např. smlouvu se zhotovitelem stavby vzešlého z výběrového řízení a právě harmonogram čerpání prostředků. Součástí žádosti muselo být platné stavební povolení. Oprávněnými žadateli o udělení dotace jsou zejména kraje, obce, příspěvkové organizace obcí a krajů, školy zřízené krajem nebo obcí, spolky a akciové společnosti nebo společnosti s ručeným omezením, které jsou 100 % vlastněné obcí nebo krajem.

Jak říkám...

„Česká republika má obrovský dluh ve financování sportovní infrastruktury. Vidíme to na obrovském převisu v řádech miliard korun v našich investičních programech. Kromě výstavby nových sportovišť ale nesmíme zapomínat na rekonstrukce nebo investice do těch stávajících, které jsou často v havarijním stavu a obce si nemohou dovolit jejich opravu. Proto jsem rád, že se daří úspěšně vyhodnocovat výzvu na investice do 10 milionů korun, o kterou je rovněž velký zájem,“ vysvětlil předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser.

Mezi úspěšné projekty, které získají dotaci patří například Modernizace baseballového areálu VSK Technika Brno (4 724 364 Kč), Rekonstrukce atletického Stadionu Míru v Táboře (5 729 711 Kč), Rekonstrukce areálu in-line bruslení v Benátkách nad Jizerou (4 016 176 Kč), Skatepark v Benešově (5 008 936 Kč) nebo Stavební úpravy krytého bazénu v Karviné (6 992 263 Kč).(Petr Skála podle tiskové zprávy NSA, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)