Národní sportovní agentura podpoří snahu o vyšší účast kolektivních sportů na OH

Na setkání se zástupci z médií  při příležitosti sto dnů ve funkci předsedy Národní sportovní agentury v pátek 3. září 2021  Filip Neusser v prostorách Radlické kulturní sportovny za přítomnosti premiéra vlády Česka Andreje Babiše  představil program NSA na následující měsíce a shrnul své dosavadní působení.

SportovniListy.cz byly na místě děje ...
Jak říkám ...

„Změnili jsme koncepci Národní rady pro sport, kterou jsem rozdělil do sedmi pracovních skupin specializovaných na určité oblasti. Vznikla také nová mezioborová skupina pro Pohyb a zdraví, jejímiž členy jsou odborníci ze zdravotnictví. Zvýší se podpora handicapovaných sportovců ze současných 150 na 180 milionů korun ročně,“ shrnul Neusser úspěchy prvního čtvrtroku ve funkci.

Hlavním cílem je ale stále rozvoj pohybových aktivit dětí a mládeže. Agentura plánuje znovu zvýšit objem finančních prostředků v programu Můj klub, z něhož směřují peníze přímo do klubů, které se starají o členy v dětských a mládežnických kategoriích. V běhu už je několik týdnů nový projekt se ve spolupráci s ministerstvem školství, který se zaměří na rozvoj pohybových aktivit dětí v mateřských školách a na prvním stupni základních škol a změny čeká také univerzitní sport.


„Vzorem by měl být univerzitní sport ve Spojených státech amerických,” uvedl Neusser.

Hlavní novinkou představenou při prezentaci Agentury novinářům  byla prioritizace vrcholového sportu na úrovni reprezentace. Pilotním projektem je podpora ženských kolektivních sportů, v jejíž rámci je NSA v úzké spolupráci s národními svazy házené, basketbalu, volejbalu, vodního póla, ragby a pozemního hokeje.  Cílem je vyšší počet českých reprezentantů v kolektivních sportech, které se zúčastní letních olympijských her v Los Angeles 2028.

Jak říkám ...

„Musíme říct jako stát, koho chceme, aby nás reprezentoval. Týká se zejména národních svazů, kde musejí být jasná pravidla a efektivní rozdělování. Přistoupíme k rozdělení kolektivních a individuálních sportů. Také olympijské a neolympijské sporty. Dnes je 120 národních svazů a dáváme všechno všem,” řekl Neusser.

Hovořilo se také o termínech vypsání dotačních titulů na rok 2022, ty neinvestiční by měly být vyhlášeny během září a října 2021, investice přijdou na řadu na začátku roku 2022.

(Petr Skála s využitím tiskové zprávy NSA, SportovniListy.cz, foto: Petr Skála)