Další setkání dělníků sportu s ministryní Valachovou tentokrát ve Sněmovně

Za účasti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové, náměstka Jiřího Holečka, předsedy České unie sportu Miroslava Jansty a předsedy ČOV Jiřího Kejvala druhou listopadovou středu  proběhl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR odborný seminář, který se zabýval především financováním mládežnického sportu ve sportovních klubech ČR.

Cílem semináře bylo informovat zákonodárce o reálné situaci ve sportu mládeže a sportu ve sportovních klubech v letech 2011 až 2015 a předložit modely financování, klíčů a zpětné kontroly po rozhodnutí ministryně školství mládeže a tělovýchovy financovat mládež ve sportovních klubech přímo z MŠMT.

Účastníci odborného semináře, především zástupci tělovýchovných jednot, z nichž většina je v pozici předsedů okresních organizací ČUS reprezentují 8.240 tělovýchovných jednot a sportovních klubů s celkovou členskou základnou přes 1,2 milionu registrovaných členů a přítomní představitelé obcí a měst se shodli na několika závěrech.

Přítomní vyjádřili poděkování ministryni školství za částku, kterou nasměrovala přímo do základních článků sportu, do sportovních klubů na podporu mládeže v programu VIII. Zástupci sportu upozornili na nebezpečný trend úbytku členské základny ve sportovním prostředí v regionech, zejména na úbytek sportující mládeže varovali, že úbytek sportující mládeže je nejvíce alarmujícím parametrem současného českého sportu. Za hlavní důvod většiny problémů současného českého sportu (úbytek členů, kritický stav sportovišť, úbytek trenérů, apod., až snižující se výkonnost českého sportu) považují nedostatek financí na sport, kdy stát z částky cca 9 miliard korun v roce 1990 uvolňuje dnes na sport pouhé 3 miliardy Kč.

Účastníci semináře zkonstatovali, že žádný z evropských států není schopen zabezpečit sportovní aktivity svých občanů a mládeže bez státních finančních prostředků. Upozornili však na propastný rozdíl mezi evropským standardem veřejných výdajů na sport ve výši 1.200,- Kč na jednoho obyvatele, přitom současný příspěvek ČR je 260,- Kč na jednoho obyvatele. Obracejí se proto na předsedu vlády, ministra financí, a na ministryni školství s prosbou nalezení alespoň 1,5 miliardy korun pro rok 2016 a převedení této částky do programů na podporu sportu. Doporučili rovněž ministrovi financí zvážit „refinancovaní“ sportu zejména ze státních příjmů, které sport do státního rozpočtu odvedl a pravidelně odvádí.

Zástupci sportovního prostředí v usnesení semináře žádají ministryni školství, mládeže a tělovýchovy o systémovou, přímou a trvalou podporu základních článků sportu - sportovních klubů takovým způsobem a technikou, která umožní použití finančních prostředků na standardní sportovní provozní činnosti v TJ/SK a předsedu České unie sportu JUDr. Miroslava Janstu pověřili jednáním v duchu Usnesení semináře s předsedou vlády, ministrem financí, ministryní školství.

Seminář v Poslanecké sněmovně tak navázal na konferenci Sport a stát - Financování sportu v regionech, která se konala šest dnů před tímto seminářem v Kongresovém centru v Praze s těmito výstupy ...

Co všechno na konferenci 5.11.2015 Sport a stát zaznělo(ps, Sportovnilisty.cz, Foto: Petr Skála)