Česká unie sportu: Vlastní gól Jiřího Kejvala dostal Český olympijský výbor do problémů

Česká unie sportu zaznamenala dvě předběžná opatření Městského soudu v Praze, který ukládá Českému olympijskému výboru zdržet se konání voleb do orgánů spolku dne 26. února 2021. Na nedemokratický způsob voleb upozorňovala unie v předchozích týdnech a dlouhodobě pak na diskriminační stanovy Českého olympijského výboru.


Jak říkám...

„Stávající předseda Jiří Kejval dal Českému olympijského výboru vlastní gól. Je to nedůstojné a nemuselo k tomu dojít, kdyby se o tématu diskutovalo,“ reagoval na aktuální dění Marek Hájek, místopředseda České unie sportu.


Vedení Českého olympijského výboru plánovalo místo řádného volebního pléna uspořádat v pátek 26. února 2021 pouze tajnou volbu. Přitom část řádných členů Českého olympijského výboru  nemá právo se voleb účastnit a nominanti některých členských subjektů nebyli mezi kandidáty voleb připuštěni. Námitky ke způsobu volby předala Jiřímu Kejvalovi společně více jak desítka sportovních svazů a organizací. Některé organizace, které nesouhlasily s připraveným volebním modelem, pak požádaly soud o zásah, a ten jim dal za pravdu.

Jak říkám...

„Jiří Kejval měl nejenom od nás dlouhodobě informace o tom, že stávající způsob voleb je problematický. Také nám vadí, že nemůže proběhnout diskuze mezi členy, což považujeme za běžný demokratický akt,“ tvrdil Marek Hájek


Česká unie sportu už čtyři roky upozorňuje na diskriminující stanovy ČOV. Ty umožňují, aby o zásadních věcech rozhodovali i nečlenové olympijského výboru. Současná podoba stanov, která se měnila v letech 2013 až 2018, například dovoluje, aby se místopředsedou Českého olympijského výboru stala osoba, která nebyla zvolena Plénem Českého olympijského výboru. I když je Česká unie sportu zákládajícím členem  Českého olympijského výboru, její zástupci se nemohou účastnit a rozhodovat na Plénu  Českého olympijského výboru. Stejně je toto právo upíráno i zástupcům některých dalších členských svazů v Českém olympijském výboru.

Jak říkám...

„V červnu loňského roku vyzvali zástupci národních svazů, klubů a tělovýchovných jednot výbor České unie sportu, aby inicioval změnu stanov Českého olympijského výboru. Odpovědí bylo obecné vyjádření, že úkol byl na někoho přesunut, a vše zůstalo beze změn, jako v předchozích třech letech. Poslední události jen ukazují, že stanovisko valné hromady i výkonného výboru České unie sportu  je opodstatněné a že Jiří Kejval je nedůvěryhodným kandidátem pro další vedení olympijského výboru,“ dodal místopředseda Marek Hájek

 
(Jiří Uhlíř, Česká unie sportu, SportovníListy.cz. foto: Petr Skála)