Bývalá ministryně Valachová přivedla některé sportovní svazy na pokraj bankrotu a krachu

Na jednání předsedů národních sportovních svazů, které ve středu 8. listopadu 2017 proběhlo  v aule České unie sportu, se projednávala především kritická situace v organizaci státní správy a finanční podpory sportu. Z jednání představitelů svazů konsenzuálně vzešlo složení expertního týmu, který dostal mandát jednat jménem svazů o zajištění kontinuálního, předvídatelného a transparentního financování sportu, hájit nezastupitelnou roli národních svazů, jejich suverenitu, práva a svrchovanost a prosadit změny stanov v Českém olympijském výboru, které posílí suverenitu svazů. Mandát uplatní při jednáních s kompetentním ministerstvem, s představiteli budoucí vlády a poslanecké sněmovny.

Suverenitu sportovních svazů bude hájit nově ustavená expertní skupina

"Žádáme, aby nás, předsedy svazů, státní úředníci přestali obcházet. Potřebujeme, aby konali a neudělali další fatální kroky nevratně decimující český sport,"  prohlásil Miroslav Jansta, předseda České basketbalové federace a České unie sportu. Členy odborného týmu zastupující sportovní svazy jsou - Ivo Kaderka, předseda Českého tenisového svazu a viceprezident Evropské tenisové federace, Karel Bauer, předseda Českého svazu jachtingu, Filip Hobza, předseda České asociace amerického fotbalu a Jaroslav Salivar, zástupce Sdružení sportovních svazů České republiky.

"Bývalá ministryně Kateřina Valachová absolutně ignorovala sportovní svazy a postavila je mimo hru. Ohrozila jejich činnost natolik, že mnohé z nich jsou na pokraji bankrotu a totálního krachu. Na tuto situaci jsme opakovaně upozorňovali od jarních měsíců. Ujišťování a sliby sportovnímu prostředí byly klamavé a potvrdilo se, na co sportovní svazy poukazovaly. Je to naprosto fatální a bezprecedentní průšvih,“ prohlásil Ivo Kaderka. Právě Výkonný výbor Českého tenisového svazu přijal usnesení podat na bývalou ministryni Valachovou, případně další odpovědné osoby z MŠMT, trestní oznámení na podezření ze spáchání trestního činu.Podle předsedy ČUS Miroslava Jansty český sport čelí největší krizi ve své historii. V letošním roce byly špatně vypsané neinvestiční programy, pozdě se rozeslaly finanční prostředky, v průběhu roku se měnily podmínky jejich čerpání a na MŠMT panuje chaos.

"Nemáme informace, co se na ministerstvu děje, úředníci s námi nekomunikují, jsme odborně odříznuti. Proto chceme okamžitě jednat s příslušnými státními orgány. Už k tomu podnikáme určité kroky, jsme rovněž v komunikaci s nově zvolenými poslanci, se kterými koordinujeme možné kroky k nápravě do normálního stavu," popsal Ivo Kaderka.

Ke složení a mandátu expertní skupiny se takto vyjádřilo 59 zástupců sportovních svazů, které se sdružují v České unii sportu a v Českém olympijském výboru. Jednání byli přítomni také zástupci ze Sdružení sportovních svazů ČR. Dalším tématem bylo soustavné narušování suverenity sportovních svazů v rámci aktivit a struktur Českého olympijského výboru.

"V současné době se děje plíživé nabourávání autority národních svazů. ČOV si samovolně vybírá sportovce a trenéry pro své marketingové projekty, leckdy za státní finance. Jak je možné, že mi představitelé ČOV samovolně nominují mé sportovce k přípravě pro olympiádu v roce 2020. Přece svaz musí říci, koho chce podporovat a koho má v hledáčku. Svazy jsou zodpovědné za výsledky a přípravu svých reprezentantů. Pokud chce někdo se sportovci a funkcionáři obchodovat a pracovat, tak se souhlasem svazů," dodal Ivo Kaderka, prezident Českého tenisového svazu.

Odborný tým bude hájit zájmy a suverenitu sportovních svazů. V následujících dnech podnikne konkrétní kroky vůči ministerstvu a nově zvoleným poslancům. Předsedové ČUS a Sdružení sportovních svazů ČR obratem požádali ministra Stanislava Štecha o neodkladnou schůzku.

(ps, Česká unie sportu, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)