Šéf Českého hokeje Tomáš Král se vyjádřil ke svému působení v armádě a ke zprávám ve Sportu

Deník Sport ve vydání, které vyšlo ve středu 22. září 2021,  zveřejnil článek upozorňující na události, jež  se staly před  34 lety  v dubnu 1987. Kdo a proč má v tuto dobu zájem o skandalizování osoby Tomáše Krále v deníku, který nedávno podražil ze 17 korun na 18 korun, se lze jen  dohadovat, ale možná už vyjadření  se k celé události některých ne zrovna moc chytrých bývalých  hokejistů, kteří žádají Královo odstoupení z funkce, mnohé naznačuje.

Český hokej zaslal redakcím včetně webu SportovniListy.cz  ...

VYJÁDŘENÍ TOMÁŠE KRÁLE K ČLÁNKŮM ZVEŘEJNĚNÝM V DENÍKU SPORT  22. září 2021


"V rámci základní vojenské služby jsem byl v dubnu 1987 zařazen na velitelství motostřelecké divize v Plzni, kde jsem jako absolvent právnické fakulty se zaměřením na trestní právo působil ve funkci vyšetřovatele. Ve zmíněné době jsem byl v kontaktu s orgány Vojenské kontrarozvědky a v návaznosti na služební zařazení se podílel na prověřování záležitostí, souvisejících s ochranou státního tajemství, prověrkami jeho nositelů a šetření tzv. mimořádných událostí v armádě. Tuto skutečnost neskrývám, je veřejně přístupná a ze stejného důvodu jsem byl evidován jako spolupracovník VKR. O evidenci a obsahu spisů jsem se dozvěděl až s mnohaletým odstupem.  

Kategoricky ovšem popírám, že bych postupoval tak, jak je nepravdivě uvedeno v záznamech, tj. prohledáváním bytu, pracoviště a oděvů, získáváním klíčů, instalací odposlechů apod. Naopak. Osobu, o kterou se jedná a jejíž sledování bylo podle autora článku mým jediným úkolem, jsem o zájmu VKR o ni obratem informoval, domluvili jsme se, jak budu v komunikaci s VKR postupovat a nikdy jsem neučinil nic, čím bych dohodu porušil a prověřovanou osobu poškodil. Přímou konfrontaci a rozhovor s ní jsem dnes 22. září 2021 nabídl i redakci Deníku Sport.

Ze spisů, na které se Deník Sport odvolává, rovněž jednoznačně vyplývá, že i já jsem byl sledovanou osobou, a to včetně prověřování a odposlechů. Po skončení základní vojenské služby moje kontakty s VKR skončily, s civilní StB jsem nikdy nespolupracoval a nabídky spolupráce, které mi v tomto směru byly učiněny, jsem jednoznačně odmítl. Dokazují to jak spisy, tak termíny archivace svazku.

Praha 22. září 2021

                                                       JUDr. Tomáš Král,  prezident Českého hokeje
(ps, Ceskyhokej.cz, SportovniListy.cz, foto: Petr Skála)