Sdružení uzavřelo další memorandum o dlouhodobé spolupráci, tentokráte s ČVUT

V úterý 6. června 2023 došlo na akademické půdě Českého vysokého učení technického v Praze k podpisu memoranda o dlouhodobé spolupráci mezi Sdružením sportovních svazů České republiky, z.s. (dále jen Sdružení) a Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen ČVUT).

Oba partneři, za ČVUT rektor doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. a za Sdružení JUDr. Ing. Zdeněk Ertl, stvrdili svými podpisy vzájemnou spolupráci a koordinaci bodů vytyčených v memorandu.
Hlavní cíle memoranda jsou:
  1. Vytvářet předpoklady a podmínky pro větší informovanost veřejnosti o dění ve sportovním prostředí, a to především na univerzitní a akademické úrovni.
  2. Přirozeně propojovat akademický, profesionální a amatérský sport, vrcholné sportovní výkony s každodenní sportovní aktivitou organizované i neorganizované veřejnosti.
  3. Propagovat a podporovat zdravý životní styl a sportovní volnočasové aktivity i přípravu občanů, zejména dětí a mládeže, na zvládání potenciálních krizových situací.
  4. Vytvářet nabídky pro sportovní vyžití pro vysokoškolské studenty a akademické sportovce.
  5. Přispívat ke zviditelnění vysokoškolských lig, akademického sportu a sportovních akcí pořádaných vysokými školami, vysokoškolskými sportovními kluby či dalšími subjekty působícími na poli vysokoškolského sportu.
  6. Spolupracovat na vytváření podmínek pro dlouhodobou a koncepční sportovní činnost.

Tyto a další cíle jsou v memorandu rozpracovány do několika oblastí, např. sportovní, vzdělávací, metodické, mediální, organizační či marketingové.České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. ČVUT má osm fakult a studuje zde téměř 19 000 studentů, z nichž ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery.

Sdružení sportovních svazů České republiky je druhou největší sportovní organizací v ČR a pokračovatelem sportovních tradic Svazarmu. V současnosti jde o zapsaný spolek působící v tělovýchově a sportu, který sdružuje 23 samostatných členských svazů. Svazy jsou vzájemně plně rovnoprávné, rozvíjí svá sportovní odvětví v ČR i zahraničí a jsou také členy mezinárodních sportovních organizací.

O naplňování navázané spolupráce budeme průběžně informovat.

(rp,sportovnilisty.cz,foto:Sdružení)

Hadamczik vysvětluje prodej hokejky

24.9.2023 16:05:07

Zcela zbytečná vlna hysterie se v tomto týdnu zvedla po zjištění, že v internetové aukci je nabízena hokejka, se kterou vstřelil Petr Svoboda vítěznou branku v památném finále olympijských her v Na...