Sdružení sportovních svazů České republiky má staronového předsedu

Ve středu 7. prosince letošního roku proběhlo v Letenském zámečku zasedání Rady Sdružení sportovních svazů České republiky (dále jen Sdružení), která je nejvyšším orgánem této druhé největší sportovní střešní organizace u nás.

Důležitým bodem programu byla volba předsedy Sdružení. Jednomyslnou volbou se jím znovu stal Zdeněk Ertl, který po zvolení řekl: „Vážím si projevené důvěry členů naší Rady a jsem připraven udělat vše, co budu moct, pro rozvoj nejen našeho Sdružení a našich 22 členských svazů, ale i pro tak potřebnou konsolidaci celého sportovního prostředí.“

JUDr. Ing. Zdeněk Ertl má důvěru členů Sdružení již dlouhou dobu, poprvé byl zvolen předsedou na podzim roku 2002, v této důležité funkci tedy zahájí již páté pětileté volební období.  

Pozvání na jednání přijal také nový předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek, který přítomné stručně seznámil se svými plány a záměry. Na některé otázky či konstruktivně kritické připomínky z pléna reagoval na místě a další vzal na vědomí s tím, že se jimi bude zabývat.

Rada Sdružení dále projednala všechny plánované úkoly, mimo jiné schválila návrh rozpočtu Sdružení nebo plán práce Rady Sdružení na příští rok a připravila volby místopředsedů Sdružení, které proběhnou v průběhu prvního zasedání Rady Sdružení v březnu příštího roku.

Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s. je s počtem více než 510 000 členů druhou největší sportovní organizací v zemi. Sdružuje dvacet dva členských svazů, jejichž sportovci dlouhodobě patří k úspěšným reprezentantům České republiky a na vrcholných mezinárodních soutěžích získávají každoročně desítky medailí. Činnost Sdružení se však převážně zaměřuje na rozvoj amatérského a mládežnického sportu i na každodenní činnost sportovních klubů ve městech a obcích všech krajů České republiky. Potěšitelný je trvale rostoucí zájem veřejnosti a mladé generace především o technické sporty. Více na www.sporty-cz.cz

(rp,sportovnilisty.cz,foto:ssscr)