Horská služba vyzývá: Lidé, i v horských oblastech musíte respektovat vládní opatření!

Všichni návštěvníci horských oblastí v České republice by měli bezpodmínečně dodržovat všechna vládou vyhlášená mimořádná opatření.

Přesto se horské oblasti  v těchto dnech potýkají s důsledky vládou vyhlášeného nouzového stavu. Velké množství lidí se totiž přestěhovalo z měst a podhůří do horských oblastí, kde se mnohdy chovají nezodpovědně a nerespektují státem vyhlášená mimořádná opatření.

Jak říkám...„Pohybují se po hřebenech hor ve velkých skupinách bez roušek. Pravdou je, že se to nedá vztáhnout na všechny návštěvníky hor, ale těch nezodpovědných je bohužel mnoho,“ řekl pro web Horské služby Ústřední náčelník Horské služby Pavel Antl.

Horská služba důrazně upozorňuje všechny návštěvníky hor, že jsou její zásahy v těchto dnech náročnější, než kdykoliv jindy. Mnohé zásahy probíhají v součinnosti se zdravotnickými záchrannými službami a s hygienickými stanicemi. Dojezdové časy proto má horská služba  nyní delší, než jsou standardně za normálních okolností. Ke každému pacientovi se horští záchranáři  chovat jako k potencionálně rizikovému.


Jak říkám...„Pokud to situace umožní, požadujeme nasazení dostupných ochranných prostředků, minimálně však roušky“, upřesnil  náčelník Pavel Antl.

Horská služba proto žádá všechny návštěvníky horských oblastí o dodržování vládou vyhlášených mimořádných opatření. Vyzývá všechny k větší ohleduplnosti nejen k ostatním návštěvníkům, ale hlavně i k samotným záchranářům a kolegům z řad IZS. Hory jsou aktuálně pokryté zledovatělým sněhem, a proto vyzývají všechny lidi, kteří jsou na horách, k opatrnosti.

Záchranáři Horské služby, mimo svých denních povinností a služeb, v těchto dnech pomáhají a jsou k dispozici v jednotlivých horských oblastech nejen místním obyvatelům, ale i kolegům z řad IZS. Pomáhají  v rámci krizových štábů krajů např. na hranicích, dále pomáhají také seniorům a ostatním obyvatelům se zásobováním.

  Jsme znalí horského terénu, a pokud nám to situace a dispozice ochranných pracovních prostředků, minimálně ochranných roušek dovolí, jsme připraveni kdykoliv pomoci.  Těší nás, že obdobně jako jiným složkám IZS, tak i Horské službě stále šijí dobrovolníci roušky z řad jednotlivců ale i firem. Za tuto pomoc všem dobrovolníkům a dárcům děkujeme. Jen díky tomu můžeme v těchto dnech fungovat alespoň v omezeném režimu," je uvedeno ve zprávě uvedené na webu Horské služby.

(ps, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)