Zástupci sportovních svazů vítají vznik Národní sportovní agentury

Trvalé priority ČUS

- transparentnost hospodaření a výkaznictví ve sportu

- spravedlivé a kontrolovatelné dotace pro sport

- podpora činnosti SK/TJ jako základny českého sportu

- posílení role a suverenity národních sportovních svazů

- posílení zastupování sportu ze strany státu při tvorbě legislativy

- rovnost postavení členů v rámci orgánů ČOV, současné stanovy zakládají nerovné postavení členů

- rozdělení kompetencí „střech“ a loajalita ve sportovním prostředí

- plnění „smluvních vztahů“ k partnerům ČUS v rámci kompetencí ČUS

- vypomáhání naplňování státní koncepce rozvoje sportu


Jak říkám...    "Nejen za squash, ale za celý český sport vnímáme vznik agentury jako přínosný krok. V současné době chybí větší stabilita, aby sportovní svazy mohly koncepčně pracovat a plánovat v horizontu let.“
David Tománek, člen metodické komise České asociace squashe


     "Je to krok správným směrem, agentura by měla zajistit větší samostatnost sportu. Doteď byl sport součástí ministerstva školství jako menšinová agenda. Nyní bychom měli mít samostatný institut a organizaci, v jejichž čele bude stát člověk s plnou odpovědností. Samostatné ministerstvo by bylo hezké, ale patrně to není na pořadu dne, ve státní sféře je trend spíše snižovat administrativní zátěž. V současné době spíše vnímám souběh dvou institucí na začátku – vznik agentury a bude dobíhat odbor sportu na MŠMT. Z provozního pohledu bude důležité, aby vše klapalo a nestávalo se, že dojde ke zpoždění vypisování programů."
Marek Pakosta, předseda Českého volejbalu


   "Sportovní prostředí dlouhodobě prahlo po tom, aby mělo vlastní rozpočtovou kapitolu. Pevně věřím, že se to změní k lepšímu. Pokud se bavíme o úskalí, tak přeji, aby přechod byl plynulý. Uvědomuji si, že agenturu čeká obrovské penzum práce."
Libor Varhaník, předseda Českého atletického svazu


    "Do národní agentury vkládáme naděje. Zejména menší sporty v minulosti zastání u MŠMT nenašlo, byly mnohdy pod jejich rozlišovací úroveň. Z toho důvodu věříme, že se situace pod vedením nového úřadu zlepší." 
Filip Hobza, předseda České asociace amerického fotbalu


    "Jsem rád, že se ČUS povedl první krok k dosažení ministerstva sportu. Dobře znám agendu sportu od nejmenších klubů, národních svazů a střešních organizací, takže to jednoznačně kvituji. Posílit a osamostatnit aparát péče o sport je jediná cesta, jak mu pomoci. Jestli někdo říká, že ne, tak sportu nerozumí už od základních článků."
Jan Boháč, předseda Českého svazu kanoistů

Česká unie sportu je:NEJVĚTŠÍ
ČESKÁ
STŘEŠNÍ
SPORTOVNÍ ORGANIZACE S RESPEKTEM KE SVÝM PARTNERŮM


SportovníListy.cz rovněž napsaly:Valná hromada České unie sportu vítá schválení novely zákona o podpoře sportu


(ps, Česká unie sportu, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)