Probudil se předseda Haník ze snu?

Předseda Českého volejbalového svazu Zdeněk Haník se zřejmě předčasně probudil ze zimního spánku. Ve snaze zachránit svoji pozici, díky které se dostal i do orgánů Českého olympijského výboru, rozeslal předsedům krajských svazů uklidňující dopis.

V roli obětního beránka se ocitá Robert Urbánek, člen Správní rady svazu a jednatel obchodní společnosti volejbalového svazu Volejbal 2011 s.r.o.

Z dopisu ze dne 13. 1. 2016 vyplývá, že pouze on je zodpovědný za neutěšenou ekonomickou situaci volejbalového sportu, kdy do svazové pokladnice musely finanční výpomoc zaslat samotné krajské svazy (asi umějí lépe počítat než na Strahově), půjčku poskytl Český olympijský výbor, údajně o další půjče se vyjednává s florbalisty a jako spása na konci roku přišla nečekaná dotace ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kdy se rozdělovaly prostředky pouze mezi kolektivní sporty, naštěstí.

Je zarážející, že nikde se nedočtete a ani neuslyšíte, že předseda svazu je nositelem zodpovědnosti za tento neutěšený stav, je statutárním orgánem svazu a svaz je stoprocentním majitel obchodní společnosti, tudíž vykonává funkci valné hromady. Jak kontroloval Zdeněk Haník finanční prostředky? Pouze se spoléhal a podepisoval? Nebo se vše dělo s jeho plným vědomím? Nebo je zaměřený pouze ne metodiku a ekonomika mu nic neříká?

O to snad hůře, že v rámci nových opatření se stává jediným zodpovědným za jednání s obchodními partnery. A snad bude i úspěšnější než při poslední významné akci, která se konala v České republice – mistrovství Evropy mužů v roce 2011, po které zbyla značná pohledávka. V rámci objektivity je třeba říci, že svaz tuto pohledávku neuznává. Tudíž zřejmě bude muset rozhodnout soud. Případná prohra by zasadila další ránu již tak těžce zkoušené kase tohoto krásného sportu.

(svob,sportovnilisty.cz, foto:mp)