Dvě největší sportovní organizace zásadně nesouhlasí s plánovaným krácením finančních prostředků


V minulém týdnu se uskutečnilo pracovní setkání, na němž předseda Národní sportovní agentury (NSA) Ondřej Šebek seznámil představitele významných sportovních spolků s aktuální agendou NSA a zároveň je informoval o probíhajících jednáních o rozpočtu na rok 2024.

Pro zástupce dvou největších sportovních střešních organizací jsou současné návrhy na úpravy rozpočtů na podporu sportu alarmující a zcela nepřijatelné.

V aktuálně platném státním rozpočtu na rok 2023 byla částka pro NSA oproti skutečnosti roku 2022 zkrácena o téměř 200 mil. Kč a vláda ČR avizuje její další snížení ještě v letošním roce. V návrhu rozpočtu na rok 2024 má být příspěvek pro NSA dále snížen, a to velmi radikálně, oproti skutečnosti roku 2022 by měl český sport disponovat částkou o cca 25 % nižší!

„Český sport je dlouhodobě podfinancován, sportovní infrastruktura neodpovídá potřebám rozvoje sportovních a pohybových aktivit naší populace. V důsledku nedávných protipandemických opatření i následné energetické krize se situace v oblasti českého sportu radikálně zhoršila, došlo k úbytku počtu aktivních sportovců, mnoho sportovních spolků (klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot) muselo kvůli nedostatku finančních prostředků omezit či dokonce ukončit svoji činnost. Neumím si představit, že by již tak zbídačený sport přišel o další podporu“
, komentoval neradostnou perspektivu předseda České unie sportu M. Jansta.

Podle předsedy Sdružení sportovních svazů České republiky Z. Ertla se nedostatek financí negativně projevuje zejména v oblasti sportování dětí a dospívajících, a proto apeluje: „Fyzická připravenost i kvalita pohybové gramotnosti mladých lidí se v posledních letech výrazně zhoršila. Už dnes se společnost potýká s vážnými problémy z nedostatku pohybových aktivit, je tudíž nanejvýš žádoucí tento negativní a varovný trend rychle zastavit a nejlépe obrátit. Představitelé státu by měli konečně začít vnímat sport a pohybové aktivity také jako zdravotní prevenci!“   

Oba předsedové deklarují, že rozumějí současné potřebě celkově a dlouhodobě snižovat schodek státního rozpočtu, ale zároveň jsou přesvědčeni, že tento proces by měl být vyvážený a z hlediska dlouhodobých dopadů důkladně promyšlený. Podle nich by případná úspora několika miliard na úkor podpory sportu a pohybu nebyla pro zlepšení finanční kondice České republiky nijak významná a rozhodně by nevyvážila negativní až katastrofální dopady, které by další výrazné snížení podpory českého sportu přineslo.

Zda názory zástupců českého sportu vedoucí političtí představitelé vyslyší, stejně jako vývoj podmínek pro budoucí sportování našich občanů, budeme i nadále sledovat.

(red,sportovnilisty.cz,foto:arch.)