Pokládáme fyzickou aktivitu za důležitou a provozujeme ji dostatečně?

Pokračuji v představování výsledků průzkumu na téma Sport a stát, dnes se konkrétně zaměřím na podíl sportovních aktivit v našem životě.

Kolik minut jste věnovali v průměru za den mírné fyzické aktivitě (procházka, domácí práce, lehká pohybová aktivita) za posledních 7 dní?Kolik minut jste věnovali v průměru za den intenzivní aerobní fyzické aktivitě (běh, jízda na kole, sportovní aktivita) za posledních 7 dní?
Z obou grafů vyplývá smutná skutečnost, že více než 80 % dospělých obyvatel ČR neprovozuje žádné, tedy ani mírné, ani náročnější sportovní aktivity nebo jen velmi sporadicky. Nemůžeme se přece smířit s tím, že více než tři čtvrtiny dospělých mají za týden buď žádnou, nebo maximálně hodinovou fyzickou aktivitu! Nabízí se samozřejmě vysvětlení, že k tak malému podílu sportujících mohla přispět opatření v rámci boje proti pandemii, ale není možné se tím uspokojit, protože ten, kdo byl i před pandemií Covid-19 zvyklý sportovat, jistě by si mohl najít příležitosti pro sportovní vyžití i v rámci restrikcí. Nehledě k tomu, že v září, kdy byl průzkum realizován, vlastně žádné sport omezující restrikce neexistovaly.
Zdeněk Ertl
----------
Průzkumu společnosti SANEP na téma Sport a stát se aktivně účastnilo 3536 respondentů ve věku nad 18 let, metodologie (pohlaví, věkové skupiny, příjmové oblasti, vzdělání, velikosti místa bydliště) korespondovala s demografickým složením obyvatelstva České republiky, statistická odchylka zjištěných dat je ±1,5 %.


(rp,sportovnilisty,foto:arch.)