Podíl sportu v životě našich dětí

Dnes navazujeme na naše předchozí představení výsledků zajímavého průzkumu na téma Sport a stát, konkrétně se zaměříme na sportování dětí a mládeže.

Na níže uvedené otázky odpovídali pouze respondenti, kteří uvedli, že mají děti ve věku 5 – 18 let.

Jakou formou se věnuje (věnují) sportu a sportovním aktivitám Vaše dítě (Vaše děti)?
Buďme rádi, že cca dvě třetiny našich dětí alespoň nějakou formou sportují. Téměř poloviční podíl organizovaných sportovních aktivit je logický a pro sportu nakloněné rodiče také nejkomfortnější. Za připomenutí tady stojí skutečnost, že mezi dospělou populací se organizovanému sportování věnuje jen cca 11 % lidí. Čtvrtina dětí pak vůbec neví, jak příjemné mohou pohybové aktivity být, s tím bychom se určitě spokojit neměli.

Kolik minut věnovalo Vaše dítě (Vaše děti) v průměru za den mírné fyzické aktivitě (procházka, domácí práce, lehká pohybová aktivita) za posledních 7 dní? Kolik minut věnovalo Vaše dítě (Vaše děti) v průměru za den intenzivní aerobní fyzické aktivitě (běh, jízda na kole, sportovní aktivita) za posledních 7 dní?Údaje z těchto dvou grafů jsou zcela alarmující. Ukazují totiž ještě horší stav, než u dospělých! S nadsázkou lze říct, že převážná většina dětí na přelomu letošního srpna a září nesportovala! Tato skutečnost je ve značném rozporu s daty z dnešního prvního grafu, který říká, že tři čtvrtiny dětí a mládeže převážně organizovaně, ale i jinak sportují. Tento kontrast mohlo patrně ovlivnit období, ve kterém rodiče odpovídali, tedy těsně před začátkem nebo na začátku nového školního roku. V této době se sice ještě nerozběhla klasická organizovaná sportovní činnost v klubech, ale přesto je uvedený týdenní podíl sportu v životě našich dětí velmi nízký. Bohužel ale vidíme jasný vliv rodičů na děti, protože když se podíváte na odpovědi dospělých na stejné otázky (viz minulý komentář), shledáme, že pohybové aktivity jsou v týdenním rozvrhu dospělých i jejich dětí téměř identické.

Kolik hodin stráví Vaše dítě (Vaše děti) průměrně za den na mobilním telefonu, u TV, u PC, hraním her na nějakém elektronickém zařízení?Tento graf není třeba příliš komentovat, v kontextu s předchozími údaji totiž jednoznačně ukazuje, že doba, kterou naše děti stráví fyzicky pasivní zábavou, je mnohem delší než čas, který věnují pohybovým aktivitám. Harmonickému a zdravému rozvoji osobnosti tento stav určitě neprospívá!

Řešíte způsob stravování s ohledem na zdraví a tělesnou váhu Vašeho dítěte (Vašich dětí)?Děti vyrůstají v rodině, proto se těmto výsledkům nedivme. Když byla totiž stejná otázka položena dospělým, odpovídali takto:


 
Vidíme, že oba grafy jsou téměř shodné. Je tedy více než jasné, proč více než polovina rodičů nedbá na zdravé stravování svých dětí, ale nelze s tím souhlasit a nesnažit se to změnit!

Došlo ke změně hmotnosti Vašeho dítěte (Vašich dětí) během pandemie covid-19?
Vliv koronavirové epidemie na tělesnou hmotnost dětí je jednoznačný, téměř čtvrtině dětí se během ní zvýšila tělesná hmotnost neúměrně. Musíme se ale ptát, zda tomu nešlo předejít a zabránit!


Zdeněk Ertl

----------
Průzkumu společnosti SANEP na téma Sport a stát se aktivně účastnilo 3536 respondentů ve věku nad 18 let, metodologie (pohlaví, věkové skupiny, příjmové oblasti, vzdělání, velikosti místa bydliště) korespondovala s demografickým složením obyvatelstva České republiky, statistická odchylka zjištěných dat je ±1,5 %.

(rp,sportovnilisty.cz,sanep,foto:arch.)
Hadamczik vysvětluje prodej hokejky

24.9.2023 16:05:07

Zcela zbytečná vlna hysterie se v tomto týdnu zvedla po zjištění, že v internetové aukci je nabízena hokejka, se kterou vstřelil Petr Svoboda vítěznou branku v památném finále olympijských her v Na...