Národní sportovní agentura zjistila při kontrole žádostí „nadregionů“ vysoký počet chyb

Národní sportovní agentura zjistila při kontrole žádostí dotační výzvy „Nadregionální sportovní infrastruktura 2021“ vysoký počet chyb. V současné době probíhá mezi Národní sportovní agenturou a dotyčnými žadateli komunikace, zda-li bude možné tyto vady odstranit či nikoli.

V rámci kontroly dotačních výzev byly vady zjištěny u výrazné většiny žádostí.

Jak říkám...

„Našim cílem není žadatele šikanovat, nebo vyřazovat kvůli malým chybám. Pokud to zákon a dotační pravidla umožní, dovolíme žadatelům chyby napravit, aby nemuseli být z dotačního řízení vyřazeni,“ vysvětluje aktuální situaci předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser.

„Chtěli jsme mít žádosti zkontrolované a vyhodnocené do konce listopadu. V současnosti probíhá komunikace se žadateli, zda-li budou schopni vady odstranit, takže se vyhodnocení bohužel zpozdí. Nechceme nikoho zbytečně vyřadit, obzvlášť, když jsou chyby u většiny žadatelů, ale musíme postupovat přesně podle zákona a dotačních pravidel – pokud opravu vad dovolí, tak to žadatelům umožníme,“ přibližuje následný postup 1. místopředsedkyně Národní sportovní agentury Markéta Kabourková.

„Na čem ale trvám je vyhodnocení žádostí před vánoci,“ uvedl předseda NSA Filip Neusser.

Dotační výzva „Nadregionální sportovní infrastruktura 2021“ je největší investiční dotační výzvou, kterou Národní sportovní agentura vypisuje – jeden žadatel může získat až 300 milionů korun. Alokace v letošním roce pro tuto dotační výzvu je 900 milionů korun.


(Petr Skála podle tiskové zprávy NSA, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)