Národní sportovní agentura vyjednává pomoc sportovištím postižených energetickou krizí


Vysoký nárůst cen energií komplikuje provoz sportovišť po celé České republice. Pracovní skupina „Sport v klubech“ Národní rady pro sport se tomuto tématu věnovala na svém  lednovém zasedání, na stejné téma odpovídal poslancům předseda NSA Filip Neusser na Podvýboru pro sport v Poslanecké sněmovně. Ve středu 19. ledna 2022 odpoledne rovněž proběhlo jednání se zástupci pražského magistrátu.

Hlavním bodem jednání byla pro pracovní skupinu Národní rady pro sport, která se zabývá  zejména organizovaným sportem, údržbou a provozem sportovišť, současná tristní situace s rostoucími cenami energií, které již teď dostaly mnoho sportovišť v České republice na pokraj ukončení provozu. S tím souvisí dotační výzva Provoz a údržba, kterou má Národní sportovní agentura připravenou, ale zatím nemůže být kvůli rozpočtovému provizoriu vypsána.

Jak říkám...

„Je nutné říct, že spolky a sportovní kluby jsou nuceny dělat výběrová řízení na dodavatele energií, což znamená, že nemohly vybírat dodavatele podle kvality, ale podle nejnižší ceny.  Nejlevněji vyšli spekulanti, kteří nedokázali dodržet závazky vůči odběratelům a ceny se jim zvyšují,“ popsal aktuální situaci z jednání s postiženými kluby předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser.

Účastníci jednání přinesli do diskuse své podněty z různých sportovních odvětví, bývalý nejlepší házenkář světa a nyní trenér týmu THW Kiel Filip Jícha dodal aktuální informace  z Německa, kde je velmi dobře nastavený model kompenzací od státu vůči sportovním klubům za omezení diváckých kapacit na utkáních. Sportovní kluby v Německu tak nemají existenční problémy, jako se to děje u nás. Od zástupců nejvyšších soutěží fotbalu a hokeje zazněla informace, že v případě nerozvolnění současných omezení (na sportovní utkání může v tuto chvíli 1000 diváků) bude enormní tlak na Ministerstvo průmyslu a obchodu ohledně kompenzací za omezený prodej vstupenek.  Členové pracovní skupiny se shodli na tom, že situace s cenami energií je dlouhodobě neudržitelná a pokud nedojde k nápravě, tak reálně hrozí zavírání mnoha procent vnitřních sportovišť v ČR. V návaznosti na jednání pracovní skupiny inicioval Filip Neusser spolu s pražským radním Janem Chabrem jednání se zástupci Magistrátu hlavního města Prahy.

Jak říkám...

„Energetické společnosti s městskou majetkovou účastí Pražská energetika a Pražská  plynárenská jsou připraveni vyjít sportovištím, které s nimi mají uzavřené dodavatelské smlouvy, vstříc. Jsou připravené řešit tyto záležitosti individuálně a připravují k tomu speciální zákaznický servis,“ uvedl po jednání se zástupci NSA pražský radní Jan Chabr.


„Hlavní město Praha si uvědomuje svízelnou situaci sportovních klubů. Bude se jí zabývat i sportovní výbor, který byl kvůli tomu speciálně zřízený a hlavní město nebere situaci  sportovních klubů na lehkou váhu. Nechceme, aby situace vyvrcholila uzavřením sportovišť, protože sportování vnímáme jako základ prevence a výchovy mládeže i dospělých,“ dodává předseda magistrátního Výboru pro sport a volný čas a člen Národní rady pro sport Petr Kubíček.

Pokud se model jednání s městy napřímo osvědčí, je Národní sportovní agentura připravena jednat se zástupci dalších měst. O tom, že je současná energetická krize tématem číslo jedna potvrzuje i jednání Podvýboru pro sport v Poslanecké sněmovně, kterého se účastnil předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser ve středu 19. ledna 2022. Kromě dotazů ohledně vypisování dotačních výzev v návaznosti na současné rozpočtové provizorium, fungování parasportu v České republice a investičních dotací zaznělo od několika členů podvýboru varování ohledně aktuální finanční situace většiny českých sportovišť v souvislosti s enormním nárůstem cen energií.

Na základě těchto jednání vydala Národní sportovní agentura následující stanovisko, které podepsali všichni členové poradního orgánu Národní rady pro sport. 

Stanovisko Národní rady pro sport projednané pracovní skupinou Sport v klubech dne 18. ledna 2022• Národní rada pro sport důrazně varuje před kritickou situací u sportovišť, kterým za poslední půl rok vzrostly ceny energií o stovky procent a sportoviště, převážně ty, která jsou využívaná dětmi, musí omezovat otevírací dobu a podmínky sportovní přípravy (nižší teplota v halách, útlum osvětlení, teplé vody v šatnách apod.).

• Národní rada pro sport upozorňuje na nutnost vypsání dotační výzvy „Provoz a údržba“  i pro rok 2022, poněvadž bez této pomoci sportovištím hrozí omezení provozu nebo zánik mnoha vnitřních sportovišť v České republice.

• Národní rada pro sport vyjadřuje předsedovi Národní sportovní agentury podporu při  vyjednávání o rozpočtu a upozorňuje zejména z důvodu enormního nárůstu cen  energií pro sportoviště na nutnost navýšení o 500 milionů oproti prostředkům, s kterými Národní sportovní agentura disponovala v roce 2021

(Petr Skála podle tiskové zprávy, Národní sportovní agentura, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)