Národní sportovní agentura představila kritéria financování sportovních svazů pro rok 2022

Národní sportovní agentura představila na setkání se zástupci sportovních svazů kritéria rozdělování finančních prostředků jednotlivým sportům pro rok 2022. Novinkou je rozdělení sportů do kategorií individuální – kolektivní a následně olympijské – neolympijské s cílem vyšší podpory reprezentací olympijských sportů.

V České republice funguje zhruba 130 sportovních svazů, které jsou financovány Národní sportovní agenturou ve třech oblastech – reprezentace, talentovaná mládež a organizace sportu. Do dnešního roku byly rozdělovány finance všem svazům stejně.

Jak říkám...

„Doposud chyběla jakákoliv koncepce financování sportovních svazů. Česká republika si nemůže dovolit financovat 130 sportovních svazů stejnými kritérii a čekat, že budeme z velkých akcí přivážet jednu medaili za druhou. Stát musí jasně říct, kterou oblast preferuje a té přidat. My nyní říkáme, že chceme navýšit finance olympijským sportům v oblasti reprezentace tak, abychom v budoucnu měli více úspěchů na olympiádě a vozili ještě více medailí. V žádném případě to neznamená, že neolympijské sporty nebudeme podporovat. V oblastech organizace sportu a talentovaná mládež získají všichni finance podle kritérií jako doposud, olympijské sporty chceme navýšit v oblasti reprezentace,“ upřesnil  nový koncept financování předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser.

Sportovní svazy jsou financovány Národní sportovní agenturou na základě mnoha kritérií, mezi které patří například počet dětí, velikost členské základny, vzdělání trenérů, počet sportovních klubů a organizovaných soutěží. V oblasti podpory reprezentace jsou kritérii zejména počet reprezentantů, postavení svazu ve světovém žebříčku, účast a umístění na vrcholových mezinárodních akcích, účast a umístění na olympijských hrách. V roce 2021 bylo rozděleno sportovním svazům 2, 885 miliard korun.

Jak říkám...

„V současné době čekáme na schválení státního rozpočtu, do té doby nemůžeme oznámit, kolik peněz sportovním svazům rozdělíme v roce 2022. Určitě by ale nemělo dojít ke snížení letošní částky,“ vysvětlila 1. místopředsedkyně NSA Markéta Kabourková.

V roce 2021 získala největší sumu z výzvy „Podpora sportovním svazům“ Fotbalová asociace České republiky a to 537 milionů korun, následována Českým svazem ledního hokeje s 244 miliony korun  a Českým atletickým svazem, který obdržel 175 milionů korun.
(Petr Skála podle tiskové zprávy Národní sportovní agentury, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)