Motocyklisté pozor! Jste z účastníků silničního provozu nejohroženější

Jarní počasí přilákalo na silnice opět větší počet motocyklistů a navíc v pražských Letňanech zároveň probíhal na přelomu února a března 2019 tradiční veletrh Motosalon. BESIP ve stejnou dobu zahájil aktivity zaměřené na motorkáře, kteří patří mezi nejohroženější skupiny účastníků silničního provozu.

"Rok 2018 byl pro motocyklisty doslova tragický. Celkem bylo usmrceno 91 motocyklistů – nejvíce od roku 2010," varoval při slavnostním otevření veletrhu Motosalon vedoucí Samostatného oddělení BESIP Tomáš Neřold.

Návštěvníci Motosalonu se na stánku BESIP ostatně po dobu čtyř dnů mohli dozvědět nejen pravidla bezpečné jízdy na motorce, ale například i to, na co se zaměřit při kontrole motocyklu po zimě.

Brzdná dráha a rizika předjíždění a odbočování

Motorkáři by měli mít pořád na paměti, že jejich brzdná dráha se především na mokru výrazně prodlužuje.
"První jarní vyjížďky jsou obzvlášť náročné, protože řada motocyklistů několik měsíců na svém stroji neseděla. V stínu přitom na silnici může ještě být po ránu a večer námraza nebo mokrá vozovka. Překvapit může i štěrk, písek či větve, které na silnicích po zimě zůstávají. S nadsázkou řečeno je kombinace studený stroj a studený motorkář sama o sobě riziková,“ řekl na stánku BESIP Tomáš Neřold.
 
Je dobré vědět...Automobily díky moderním asistenčním systémům mohou naplno brzdit i v zatáčce, což motorka nemůže.

Za většími automobily, jako jsou SUV či dodávky, je z motocyklu špatně vidět, není tedy příliš bezpečné taková vozidla předjíždět.

Před začátkem motocyklové sezony je důležité zkontrolovat také technický stav motocyklu.

Motocyklisté patří k nejzranitelnější účastníkům silničního provozu. Rok 2018 byl pro motocyklisty doslova tragický! Celkem bylo usmrceno 91 motocyklistů – nejvíce od roku 2010; meziročně bylo usmrceno o 27 motocyklistů více, tj. + 42 %! 

Uvedenou negativní bilanci podtrhuje také 488 těžce zraněných motocyklistů, meziročně o 70 více, tj. + 17 %.

V roce 2018 byl evidován historicky nejvyšší (16,1 %) podíl motocyklistů na všech usmrcených osobách, přibližně každá 6. usmrcená osoba byla motocyklistou!

S podílem 19,8 % pak každá 5. těžce zraněná osoba byla motocyklistou – opět historicky nejvyšší podíl! Cíle, které v oblasti motocyklistů nastavila Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, nejsou dlouhodobě plněny.

V období 2012-2016 bylo v České republice usmrceno proti stanoveným předpokladům o 24 % více motocyklistů, tato relativní bilance byla horší už jen v Irsku (+25 %); evropský průměr pak byl o 1 % pod stanoveným předpokladem!

Počet motocyklistů na českých silnicích má vzestupnou tendenci, což dokládá meziroční nárůst počtu registrací nových motocyklů! V loňském roce bylo v České republice registrováno 17 281 motocyklů, meziročně o 1 236 více, tj. + 7,7 %. Viníci nehod na straně motocyklistů mírně převažují!

V roce 2018 zavinili motocyklisté 2 109 nehod, tj. 57% podíl na všech nehodách s účastí motocyklistů; 59 motocyklistů bylo usmrceno právě vinou motocyklistů, tj. 65 %, 55 % se pak podíleli na těžce zraněných (266). Nejvyšší relativní nárůst o 44 % byl evidován u usmrcených motocyklistů vinou motocyklistů, meziročně o 18 více, tj. + 44 %. Nejvíce motocyklistů bylo usmrceno v sobotu mezi 15. a 18. hodinou.

Nejvíce fatálních následků: 35-44 let

Vinou řidičů motocyklů ve věkové kategorii 35/44 let bylo usmrceno 20, resp. těžce zraněno 73 motocyklistů. Celkově bylo v této věkové kategorii v roce 2018 usmrceno 35 motocyklistů, dalších 129 bylo těžce zraněno. Suverénně jde o věkovou kategorii s nejvíce usmrcenými a těžce zraněnými motocyklisty! Každá 3. usmrcená osoba (34 %) v této věkové kategorii byla motocyklistou, obdobná situace byla evidována také v oblasti těžce zraněných (32 %). Z pohledu praxe v řízení „suverénně“ nejvíce fatálních nehod (18 usmrcených a 97 těžce zraněných) zavinili motocyklisté s praxí v řízení do 5 let od udělení řidičského oprávnění. S významným odstupem pak následovali viníci s praxí 6-10 let, jejichž vinou bylo usmrceno 10 a těžce zraněno 53 motocyklistů. Nejvíce nehod zaviněných motocyklisty (549) bylo evidováno u objemových tříd 460-850 ccm, nejvíce usmrcených (24) u objemových tříd 0,86-1,25 l (nejvyšší meziroční nárůst; + 12 usmrcených, tj. + 100 %) a nejvíce těžce zraněných (86) u objemových tříd 460-850 ccm (nejvyšší meziroční nárůst; + 21 těžce zraněných, tj. + 32 %).

Příčiny: rychlost, alkohol, přilby

Nejčastější příčinou usmrcení motocyklistů bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu  vozovky (zatáčka, klesání, stoupání, šířka apod.), v důsledku uvedené příčiny bylo usmrceno 27 motocyklistů, tj. 30 %; 13 motocyklistů bylo usmrceno (14 %) v důsledku nedání přednosti při odbočování vlevo. V obci usmrceno 20 motocyklistů (22 %), mimo obec pak 71 motocyklistů (78 %); v obci bylo těžce zraněno 221 motocyklistů (45 %), mimo obec pak 267 motocyklistů (55 %).

Motocyklisté pod vlivem alkoholu a návykových látek zavinili 7 % nehod zaviněných motocyklisty, při nichž bylo 12 % motocyklistů usmrceno, 9 % těžce a 6 % lehce zraněno.Nejvíce nehod (56), usmrcených (2), těžce (10) i lehce zraněných (36) motocyklistů jde na vrub motocyklistům pod vlivem alkoholu 1,5 ‰ a vyšší!!!

Se stejnou samozřejmostí jako je pro řidiče automobilu použití bezpečnostních pásů by měli motocyklisté použít přilbu. Z následků dopravních nehod motocyklistů je, bohužel, zřejmé, že ne vždy se tak děje.V období let 1993 – 2018 nepoužilo 19 % usmrcených motocyklistů přilbu!!! V případě těžce zraněných to bylo 16 % a u lehce zraněných 14 %.V roce 2018 nepoužilo 5,5 % usmrcených motocyklistů přilbu, v případě těžce zraněných to bylo 4,5 % a u lehce zraněných 3,0 %. Meziročně bylo evidováno o 1 usmrceného a 6 těžce zraněných motocyklistů, kteří nepoužili přilbu, více!

Fatální následky nehod motocyklistů v roce 2018, tzn. usmrcení a těžce zranění, jsou uvedeny v následující mapě. Nejvíce usmrcených (15) a těžce zraněných motocyklistů (79) bylo evidováno ve Středočeském kraji; v Libereckém kraji se motocyklisté podíleli na všech usmrcených osobách 29 %, na těžce zraněných pak 27 % - nejvyšší podíly ze všech krajů. Nejvyšší meziroční nárůsty usmrcených motocyklistů byly evidovány ve Středočeském (+ 8), Moravskoslezském (+ 5) a Jihomoravském kraji (+ 4), těžce zraněných pak v Jihomoravském (+ 29), Moravskoslezském (+ 22) a Královéhradeckém kraji (+ 15).

Nejvíce motocyklistů (34) bylo usmrceno na silnicích II. třídy, čtvrtina (26 %) usmrcených na tomto druhu komunikací byla v roce 2018 motocyklisty. Obdobná bilance byla evidovaná také z pohledu těžce zraněných motocyklistů - nejvíce (140) na silnicích II. třídy, čtvrtina (24 %) těžce zraněných na tomto druhu komunikací byli v roce 2018 motocyklisté. Nejvíce motocyklistů bylo z pohledu směrových poměrů usmrceno v zatáčkách (38 usmrcených, 28% podíl). Nejvíce motocyklistů bylo z pohledu směrových poměrů těžce zraněno v přímých úsecích (151 těžce zraněných, 14% podíl). V součtu pak nejvíce motocyklistů (170) bylo těžce zraněno na křižovatkách.

Simulace reálné dopravní nehody s účastí motocyklisty

Jedním z výstupů Hloubkové analýzy dopravních nehod Centra dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV) je simulace dopravních nehod, příklad tragické dopravní nehody s účastí motocyklisty ilustruje následující simulace. Při vyjíždění vozidla z vyústění lesní cesty na hlavní komunikaci řidič motocyklu jedoucí po hlavní komunikaci rovně nezpozoroval vozík za vozidlem a z vysoké rychlosti už nebyl schopný zabránit střetu. Motocyklista utrpěl zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehl.

"Pouze při 4 z 10 střetů osobního vozidla s motocyklistou, vnímal řidič motorového vozidla motocyklistu ještě před samotným nárazem; 6 z 10 řidičů motocyklistu před střetem vůbec nevnímalo! Z hloubkové analýzy dopravních nehod víme, že nejčastěji dochází k čelnímu nárazu motocyklu do kolizního partnera (51,8 %), druhým nejčetnějším druhem dopravních nehod s účastí motocyklu je samotný pád motocyklisty a motocyklu (32,3 %).Při dopravních nehodách motocyklistů dochází nejčastěji k poranění horních a dolních končetin. Zranění motocyklisty jsou ovlivněna zejména kvalitou vybavení motocyklisty, mezi které patří zejména přilba, rukavice, bunda, kalhoty a boty," řekl Tomáš Neřold, vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy.

(ps, BESIP, Prvnízprávy.cz & SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)