To byl český Zeměměřič Václav Slaboch. Zeměměřiči věděli, že hraje tenis a tenisté, co dělá

Druhý květnový pátek se příbuzní, přátelé a odborná zeměměřická veřejnost rozloučili v Praze v Motole s Václavem Slabochem, který 4. května 2022 zemřel ve věku nedožitých 83 let.

Zeměměřiči věděli, že hraje tenis a tenisté zase věděli, že je zeměměřič a ne ledajaký. Oboje měl moc rád a dovedl o tom všem přátelům  poutavě vyprávět.

Zeměměřič Václav Slaboch byl totiž zahraničním expertem, dále emeritní ředitel Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech, jazykový nadšenec a příležitostní tlumočník a překladatel, jinak ještě vášnivý cestovatel  a zanícený tenista a pro ty, kteří se s ním setkali, to byl vzácný člověk umějící naslouchat a pomáhat. 

Mezi těmi, kteří se s ním rozloučili byl vedle legendárních osobností oboru a  ČVUT také zástupce tenisového klubu I. ČLTK Praha Petr Levý, který připomenul, že mezi tenisty chodil, i když v posledních letech už jej nemohl hrát.

"Své oblíbené hře tenisu se  věnoval od základní školy,  pak byl jako dorostenec dokonce na mistrovství republiky a na vysokou školu šel jen proto, že si myslel, že bude mít více času na tenis, kterým se chtěl živit, ale pak všechno bylo jinak," upřesnila tenisový příběh svého manžela jeho žena Dana Slabochová.  
Doma i ve světě uznávaný Zeměměřič  Václav Slaboch  se narodil v Praze 5. července 1939. Po maturitě na Průmyslové škole zeměměřické v roce 1957 pokračoval ve studiu geodézie a kartografie na Stavební fakultě ČVUT v Praze, kterou absolvoval v roce 1962 jako zeměměřický inženýr. Vojenskou službu vykonal ve Vojenském topografickém ústavu jako topograf. Pak prošel všestrannou praxí jako geodet na stavbách, v průmyslu, na katastrálním úřadu i v inženýrské geodézii. V roce 1964 nastoupil do Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického jako studijní inženýr. Kandidátskou disertační práci Místní sítě měřené trilaterací obhájil v roce 1976. Mezitím úspěšně  vykonal státní zkoušky z několika jazyků.

Pro jeho osobní a odborný rozvoj byla důležitá jeho působení v zahraničí. V letech 1968 – 69 pracoval jako zeměměřič na velkých stavbách ve Velké Británii. V roce 1978 byl vybrán jako odborný konzultant a koordinátor projektu Organizace spojených národů v oboru kartografie pro vládu Guinea/Conakry v západní Africe. Tam pracoval do roku 1981. Jeho zahraniční působení pokračovalo i později, když byl vyslán v letech 1990 – 1995 na středomořský ostrov Malta jako zeměměřický konzultant vlády Republiky Malta.

Po návratu ze zahraničí a po několikaletém působení na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním, byl v letech 1998 - 2006 ředitelem Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického.

Po dlouhou dobu byl předsedou Terminologické komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, členem Výkonného výboru České asociace pro geografické informace, členem poradní Rady pro metrologii a členem vysokoškolských zkušebních komisí. Postaral se o překlady několika tisíc hesel terminologického slovníku do angličtiny, francouzštiny a němčiny, ale ještě v dubnu 2022  odevzdal překlad do angličtiny téměr dvousetstránkového manuálu pro Zeměměřický úřad. 

Od roku 1995 přednášel na Stavební fakultě ČVUT inženýrskou geodézii v angličtině a katastrální měření ve francouzštině. Byl  zakládajícím členem Federace frankofonních geometrů.

Po celou dobu svého odborného působení byl aktivním členem Českého svazu geodetů a kartografů, kterého byl po dlouhá léta místopředsedou. Měl na starosti mezinárodní styky. Byl národním delegátem FIG v komisi 5 za Českou republiku. Byl členem Evropské expertní skupiny pro kvalitu, čestným členem The Malta Institute of Surveyors, členem Řádu maltézských rytířů, a vykonával mnoho dalších funkcí.

V Radě evropských zeměměřičů pracoval v letech 2003 – 2007 jako místopředseda pro profesní vzdělávání. Účastnil se jako organizátor konference CLGE v Bruselu v prosinci 2005, kde   bylo  za dlouholeté působení ve vrcholných národních a mezinárodních zeměměřických organizacích doporučeno, aby Rada na svém zasedání dne 1. března 2008 v Praze Václava Slabocha ke jmenování svým čestným členem. Valné shromáždění tento návrh schválilo a český zeměměmřič  Slaboch se stal v historii této organizace prvním, kterému se dostalo tohoto čestného titulu: Ing. Václav Slaboch, CSc., Honorary Member of CLGE.Ing. Václav Slaboch, CSc.  * 5. července 1939  + 4. května 2022(Petr Skála s využitím zprávy na vimevite.cz pro SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)