Devadesátiletý Hynek Kohl byl u založení Českého svazu biatlonu i Českého olympijského výboru

Devadesátiletého Hynka Kohla mnozí považovali za krizového manažera ještě v době, kdy se lidem s podobnými schopnostmi takto neříkalo.

Hynek Kohl to mnohokrát dokázal ve své profesi zeměměřiče, ale i jako  sportovní činovník a organizátor nebo rozhodčí závodů v biatlonu a dalších technických sportů a také coby pěvecká  opora tři pražských pěveckých sborů. 

Absolvent Fakulty Stavební  ČVUT v Praze oboru geodezie a kartografie od roku 1953, kdy promoval, prošel  všemi možnými pozicemi. Působil jako odborný asistent katedry geodezie  ČVUT v Praze, následně pracoval v terénu coby řadový zeměměřič, aby se pak dostal jako náměstek do vedení   Geodezie Praha nebo u stejného podniku jako vedoucí Střediska geodezie. Řídil jako ředitel i územní orgán státní správy konkrétně Geodetickou a kartografickou správu v Praze  a následně byl osm let náměstkem předsedy Českého úřadu geodetického a kartografického a před svými šedesátinami řídil jako ředitel Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický ve Zdibech. V poslední své profesní funkci byl celkem 1276 dnů (1. 1. 1987 - 30. 6. 1990). 

Místo, aby Hynek Kohl odešel do důchodu, začal své zkušenosti z řízení zeměměřických organizací a orgánů, uplatňovat ve sportu.

Jak říkám...„Od roku 1958 jsem rozhodčím  na tuzemských závodech ve sportu, kterému se tehdy  ještě neříkalo biatlon, ale byl tomu biatlonu hodně podobný. Když jsem nedělal na závodech rozhodčího, tak asi proto, že jsem byl hlavním pořadatelem nebo jsem pracoval v organizačním štábu. Od roku 1989 do roku 1992 jsem pak byl zvolený předsedou Českého svazu biatlonu. Po třech letech jsem však musel z funkci odstoupit, neboť jsem se stal předsedou Sdružení technických sportů, který vznikl v roce 1990 zánikem Svazarmu a pravidla neumožňovala předsedat oběma spolkům najednou," vysvětlil své funkcionářské a pořadatelské zkušenosti Hynek Kohl.  

V popsaných funkcí se Hynek Kohl jako předseda Českého svazu biatlonu (1989-1993), předseda Sdružení technických sportů a činnosti (1993-2004), člen Českého Olympijského výboru (1993-2004) a člen Rady vlády ČR pro nestátní neziskové organizace (2000-2005)  snažil o zachování všeho z toho dobrého, co se ve sportu a v tělovýchově před rokem 1990 dokázalo pro lidi uskutečnit.

Jak říkám...„Jako předseda Českého svazu biatlonu jsem byl například i u toho, kdy se v roce 1992 rodil Český olympijský výbor, kterému předsedala Věra Čáslavská. Celé desetiletí jsme pracovali na tom, aby pro lidé  provozující technický sport měli co nejlepší podmínky. Věřte, že to nebylo v těchto letech vůbec snadné," vzpomenul na tuto dobu zeměměřič a sportovec Hynek Kohl v rozhovoru pro SportovniListy.cz.

„V osmdesátých a v devadesátých letech minulého století  se jméno čerstvého devadesátníka objevilo mnohokrát v titulcích dokonce na titulních stránkách tehdejšího českého tisku. Jenže nešlo o českého zeměměřiče a sportovního funkcionáře, ale o tehdejšího německého kancléře Helmuta Kohla. Jen malý počet znaků, který měli tiskaři na vysázení  titulku, způsobil, že pak  vycházely v novinách titulky například o tom, že H. Kohl je proti uvolňování mezinárodního napětí. Protože jsem tehdy pracoval jako obyčejný úředník v technickém odboru Úřadu, ve kterém Hynek Kohl byl náměstkem, tyto titulky jsem si vystřihával a mám pocit, že jsem mu je nalepené na čtvrtce při nějaké příležitosti i předal," připomenul historku, která má souvislost s aktuálním devadesátníkem  tehdejší úředník technického odboru kartograf Petr Skála.                                                                                                                                                             
„Jsem ve svém věku stále aktivní i v oblasti kulturní. V pondělí máme zkoušku v pěveckém sboru Smetana, ve středu je zkouška pěveckého sboru ČVUT a ve čtvrtek má zkoušku zase pěvecký sbor SUDOP. Nu a všude tam mne čekají malé oslavy mých devadesátin," přiblížil své aktivity v kulturní oblasti Hynek Kohl.

SportovniListy.cz jubilantovi devadesátiletému Hynkovi Kohlovi přejí za zeměměřiče a sportovce  pevné zdraví a ať je mu stále  do zpěvu a to nejenom ve třech pěveckých sborech, ve kterých zpívá.
Kohl Hynek, Ing. (*26. června  1930 Náchod), významný český zeměměřič, sportovní činovnik ve vedení Sdružení technických sportů a v biatlonu.
(ps, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)