Jak si nová nařízení pro sportovce vyložili veslaři?


S aktuální situací ve sportu si velice vtipně poradili veslaři Veslařského klubu Ohře Louny a připravili metodický pokyn pro trénink mládeže a pohyb členů v loděnici a na vodě.


Vážení členové Veslařského klubu Ohře Louny, drazí rodičové a přátelé klubu,

vláda na jednání 12. 4. 2021 rozhodla o nastavení podmínek pro umožnění organizovaného sportu. Ve zkratce bylo mediálně prezentováno uvolnění na šest dvojic sportujících na otevřeném sportovišti s rozestupy, bez ochrany dýchacích cest a bez podmínky negativního výsledku testu. Ministerstvo zdravotnictví do úterý 13. 4. 12:00 nevydalo žádný oficiální dokument ke včerejšímu rozhodnutí, s přesným zněním podmínek pro sportování. Česká unie sportu získala pouze informaci od (nyní platného) ministra P. Arenbergera, že aktuální znění mimořádného opatření 14601/2021 se nebude měnit, ministerstvo pouze v jeho rámci připraví pomocný výklad. Ten zatím zveřejněn není.

Z toho důvodu vydávám tento metodický pokyn, který upřesňuje pohyb členů a posádek v loděnici a na vodě:
  • Trénink na skifech skifů je bez omezení. Vynášení lodí a pohyb na platě pouze pro 2 osoby.
  • Trénink na dvojskifech a dvojkách – pokud loď vynášejí víc než 2 osoby, pak musí dodržet odstup 10 metrů. Vzhledem k délce těsně nad 10 metrů to půjde dost těžko, ale není to nemožné. Délka dvojskifu může být také měřítkem pro odhad vzdálenosti 10 metrů mezi sportujícími dvojicemi.
  • Trénink na čtyřkách podle (dosud nezveřejněného) výkladového stanoviska možný není, zkusíme ale zajistit výjimku.
  • Při pohybu na vodě by se posádky měly předjíždět a míjet tak, aby mezi nimi nebyla vzdálenost menší než 10 metrů. To jde na Ohři dost těžko, ale nemožné to není.
  • Kdo dočetl tento metodický pokyn až sem, musí nutně dojít k názoru, že se Vorel zbláznil. Není tomu tak, vycházím jen z dokumentů ústředních orgánů. Zdraví především (i to duševní).

V Lounech dne 13. 4. 2021
Martin Vorel, předseda
Veslařský klub Ohře Louny


(kp,sportovnilisty.cz,foto:vko.cz)