Generální shromáždění Evropské univerzitní asociace

Ve dnech 12. – 15. října 2023 se konalo v tureckém Kudsadasi generální shromáždění Evropské univerzitní sportovní asociace (EUSA), které zhodnotilo průběh uplynulého dvouletého období a významné univerzitní sportovní i edukativní akce. Jednání se zúčastnilo 30 ze 45 členských národních univerzitních sportovních organizací, zástupci kontinentálních univerzitních organizací a další významní hosté. Součástí programu bylo i EUSA Gala, při kterém byla předána EUSA vyznamenání nejúspěšnějším a nejaktivnějším členským státům a jejich univerzitám a studentům, kteří se akcí v roce 2022 zúčastnili. Ivana Ertlová předávala cenu EUSA pro nejaktivnější univerzitu roku 2022, kterou získala Univerzita Zagreb.

V průběhu jednání byl zhodnocen průběh Evropských univerzitních her 2022 (EUG 2022), které byly upořádány v Polsku v Lodži. S počtem 5 352 účastníků z 39 evropských států, 508 univerzit a 982 univerzitních týmů se zařadily mezi největší a nejúspěšnější akce v dosavadní historii EUSA, která se datuje od roku 1999.

Rok 2023 byl ve znamení Evropských mistrovství, EUSA EUC – European University Sport Championships, kterých se uskuteční celkem 17 ve 25 sportech. Poslední, avšak historicky první v zimních sportech, se bude konat na konci roku v termínu 18. – 21. prosince v Itálii, ve středisku Val di Zoldo, kde součástí programu vedle snowboardingu a alpských disciplín bude i beach volejbal na sněhu.

„Je škoda, že se studenti našich univerzit zúčastňují EUSA akcí jen v malém počtu.  Vysoké školy těžko hledají v rozpočtech finanční prostředky na vysílání svých univerzitních týmů, které by je mohly na těchto soutěžích, určených výhradně pro univerzity, reprezentovat.  Česká asociace univerzitního sportu, jako členský stát EUSA a garant účasti, se sice snaží účast studentů podporovat, zejména na Evropských univerzitních hrách, ale ani náš rozpočet to neumožňuje v plném rozsahu tak, jak bychom si představovali. Věřím, že se do budoucna tato situace zlepší a že naši studenti budou mít příležitost jednak poměřit na sportovním poli své dovednosti, ale i navázat kontakty a přátelství, které by jim mohly pomoci v dalším profesním životě po ukončení studia,“ konstatovala manager ČAATS a předsedkyně ČAUS Ivana Ertlová, která je členkou Exekutivy a rovněž viceprezidentkou EUSA.

(sklen, sportovnilisty.cz; zdroj, foto: ČAATS)