ČUS žádá pro sport o 600 milionů korun více než vláda navrhuje v ořezaném rozpočtu

V Praze na Strahově se uskutečnilo 15. února 2022 druhé letošní zasedání Výkonného výboru České unie sportu, jehož se jako hosté  zúčastnili Jakub Janda, předseda Podvýboru pro sport Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, dále Filip Neusser, předseda Národní sportovní agentury  a Markéta Kabourková, místopředsedkyně Národní sportovní agentury.

Výkonný výbor České unie sportu vzal na vědomí aktuální informace předsedy NSA o celkových finančních zdrojích pro sport na rok 2022 a o částce na podporu sportu ze státního rozpočtu v roce 2022. Vyplynulo z nich, že v rámci snižování rozpočtového schodku vláda výrazně snížila původně zapsané výdaje na sport. Proti původnímu návrhu by Národní sportovní agentury, která rozděluje státní dotace do sportovního prostředí, měla z rozpočtu na rok 2022 obdržet pouze 4,6 miliardy korun, což představuje meziroční snížení o 22 procent.

Výkonný výbor České unie sportu se shodl, že státní rozpočet na rok 2022 musí být úsporný, neboť většina jeho kapitol je v návrhu rozpočtu dočasně krácená – zpravidla však mezi 1 až 10 procenty. Současně konstatoval, že takový meziroční propad bude pro mnohé sportovní kluby a tělovýchovné jednoty likvidační, neboť těm výdaje naopak narůstají zejména na energiích.

Jak říkám...

„Chápeme, že vláda musí šetřit, ale tak vysokou korekci považujeme za neudržitelnou. Umíme si určitě představit například dočasné omezení investic, přestože sportovní infrastruktura je katastrofálně zanedbaná. Je však potřeba udržet spolkový sport v chodu a nesmí být ohrožena podstata fungování sportu – provoz sportovišť, prostředky na trenéry mládeže, činnost klubů a sportovních svazů. Navíc sport, který je dlouhodobě podfinancovaný, je aktuálně extrémně závislý na cenách energií, které pro rok 2022 skokově stouply,“ uvedl Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

Výkonný výbor České unie sportu  poukázal na to, že právě s ohledem na energetickou náročnost sportovišť a prudké zdražení cen energií hrozí, že mnozí vlastníci sportovišť tuto situaci neustojí a omezí nebo dokonce zastaví jejich provoz. V této souvislosti VV ČUS pověřil předsedu ČUS jednáním o navýšení podpory sportu ze státního rozpočtu o 0,6 miliardy korun na posílení podpory provozu a úhrady energií. Tím by meziroční snížení podpory sportu ze státního rozpočtu na rok 2022 činilo pouze 12 procent. Současně VV ČUS upozornil na dlouhodobý koncepční závazek státu na podporu sportu ve výši jednoho procenta celkové výše státního rozpočtu do roku 2025, stejně jako na podporu kultury. Současná podpora sportu, která v roce 2016 dosahovala 0,5 procenta, se nyní pohybuje pod hranicí 0,3 procenta.

Výkonný výbor České unie sportu  ve funkci Valné hromady společnosti Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o., projednal a schválil výsledek hospodaření společnosti za rok 2021, který je ziskový ve výši 835 184 korun, a to navzdory stagnujícímu počtu přijatých studentů v důsledku demograficky slabších ročníků. Kladného výsledku bylo dosaženo vedlejší činností školy zejména v rámci vzdělávání trenérů a nastavením intenzivnější spolupráce s národními sportovními svazy.

Výkonný výbor České unie sportu dále vzal na vědomí závěrečnou zprávu o realizaci projektu Tipsport Sportuj s námi v roce 2021. Kvůli covidové pandemii a nejrůznějším restrikcím omezujícím sportování veřejnosti se uskutečnil tento stěžejní projekt České unie sportu v období června až prosince 2021. Jeho kalendář pozval vyznavače sportu a pohybu na 332 nejrůznějších akcí v 55 sportovních odvětvích konaných po celé České republice. V jednotlivých regionech se jich zúčastnilo 125 894 zájemců, přičemž z tohoto počtu bylo 64 907 mládežníků do osmnácti let. K úspěchu projektu výrazně přispěli také jeho noví partneři – titulárním se stala společnost Tipsport a generálním společnost Car4Way, dalšími partnery jsou ČEZ, jeho nadace, Česká televize a Český rozhlas.Líbil se vám článek? Máte k němu nějakou připomínku nebo zajímá vás diskuse k němu?
Více na facebookovém profilu webu zde.(Petr Skála podle tsikové zprávy České unie sportu, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)