Česká unie sportu vyzývá olympijský výbor k náhradě škod sportovcům a svazům?

Česká unie sportu vyzývá k náhradě škod pro sportovce, které se nemohli kvůli nákaze Covid-19 a karanténě účastnit olympijských soutěží v Tokiu nebo kvůli tomu ztratili dlouze pilovanou formu.

Odškodnit by se měly také sportovní svazy. Dopisem adresovaným Jiřímu Kejvalovi a výkonnému výboru ČOV k tomu vyzval Miroslav Jansta, předseda Česká unie sportu.„Sportovci a svazy si zaslouží odškodnění za zmařenou přípravu, musí se jim dostat řádné hmotné, morální satisfakce a omluvy. Očekávám od vedení výkonného výboru ČOV, respektive od Tebe jako jediného statutárního zástupce, jasné stanovisko. Už žádné kličkování, nastal čas vše už konečně vysvětlit,“ napsal Miroslav Jansta v dopise. 

I když vyšetřování vládního speciálu letícího do Tokia nebylo ukončeno, fakta hovoří jasně. Ze 42 cestujících speciálního letu bylo pouze 14 sportovců, 16 představoval doprovod a 12 byli ostatní cestující. Ze 14 sportovců se 4 nakazili covidem a 6 jich poté nemohlo nastoupit do soutěží.„Speciální let, který si ČOV vyžádal kvůli bezpečné dopravě sportovců, nepřepravil ve výsledku v pořádku téměř 50 procent z nich. Ostatní 101 sportovec letěl běžnými linkami a nenakazili se. Přitom úspěch ČOV se nehodnotí počtem medailí, ale kvalitou servisu sportovní výpravy,“ prohlásil Miroslav Jansta, který čekal, že dojde zejména k omluvě, k odškodnění postižených sportovců, jejich týmů a svazů.  „K tomu bohužel nedošlo ani v rozhovorech do médií. Zatím kompletní odpovědi nemáme a vaše vyšetřovací zpráva mnoho jasného nepřinesla, kromě obhajoby vámi nastaveného systému. Navíc o případném odškodnění se tam vůbec nemluví. Jenže pro ČOV mají být sportovci na prvním místě. Jak je tedy možné, že Český olympijský výbor naznačuje, že jde především o osobní odpovědnost každého jednotlivce? Náznaky svalování viny na jiné je nedůstojný alibismus, který poškozuje ČOV a degraduje jinak skvělou práci, která byla odvedena zejména týmem servisu Martina Doktora přímo v těžkých podmínkách v Tokiu,“ napsal Jansta v dopise pro Kejvala. 

Česká unie sportu tak vyzývá Český olympijský výbor, aby odškodnil jak sportovce, tak svazy, které vynaložily mnohé finance na přípravu svých sportovců.

Jak říkám...

„Po mnoholeté přípravě, řádné nominaci a nutnosti kompromisů ve sportovním i osobním životě je nemožnost účastnit se olympiády pro sportovce obrovskou osobní a profesní tragédií s dalekosáhlými následky. Zároveň se stejnou měrou dotýká také jejich trenérů nebo realizačních týmů. Pro některé svazy to znamená, že příští tři roky budou mít do výpočtu státní dotace započteno z OH nulová umístění,“ prohlásil Miroslav Jansta. 


Zásadní otázky, na které je podle Miroslava Jansty potřeba odpovědět- Pokud budeme brát covid-19 jako soupeře, měl k němu Český olympijský výbor dostatečnou úctu?

- Vyjadřovali zaměstnanci Český olympijský výbor respekt k pravidlům na palubě charterového letu?

- Nastavil předseda Český olympijský výbor takové požadavky na své podřízené, aby zajišťovali dodržování veškerých možných pravidel a ochránili tak zdraví sportovců?

- Opravdu bylo zajištěno silné personální obsazení na lékařských pozicích? Řídil se Český olympijský výbor podle zásad fair play odpovědně také v momentě, kdy po něm japonští organizátoři chtěli zasedací pořádek letu? 


- Proč nebyly podmínky pro bezpečnou přepravu účastníků her vládním letadlem  řádně konzultovány s orgány hygieny či dalšími místními zdravotními autoritami?

- Jak je možné, že Český olympijský výbor naznačuje, že jde především o osobní odpovědnost každého jednotlivce? Žádný sportovec by neváhal podřídit se autoritě a podmínkám, které by byly z hlediska prevence nákazy nastavené.

(Jiří Uhlíř, Česká unie sportu, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)