Česká unie sportu vyzývá k razantnějším krokům při uvolňování amatérského sportu

Česká unie sportu vyzývá k razantnějším krokům při uvolňování amatérského sportu včetně zrušení limitu osob a obnovení soutěží
Česká unie sportu je nespokojena s tempem, jakým probíhá v současné době v České republice rozvolňování amatérského sportu, a důrazně vyzývá Vládu ČR a ministerstvo zdravotnictví k mnohem vstřícnějším a razantnějším krokům v jeho řízenému restartu. ČUS v této souvislosti požaduje, aby se venku přestal omezovat počet sportujících osob, znovu se rozběhly pravidelné soutěže všech věkových kategorií a mohly se pořádat sportovní akce. Ve vnitřním prostředí požaduje navýšit počet sportujících osob na dvacet, aby bylo možné provozovat kolektivní sporty.

Jak říkám...

„Otevřely se obchody, začínají fungovat služby, chystají se kulturní akce i provoz restauračních zahrádek, ale dvěma milionům registrovaných sportovců v klubech a jednotách i dalším několika milionům rekreačních sportovců je stále tvrdošíjně odpírán návrat k pravidelným pohybovým aktivitám. Samozřejmě respektujeme, že v halách, tělocvičnách, na zimních stadionech nebo v jiných vnitřních prostorách jsou ještě nutné určité restrikce, ale nechápeme, že jsou opakovaně omezovány a nelogicky brzděny venkovní aktivity. Přitom je už nejvyšší čas celé sportovní prostředí konečně uvolnit,“ řekl Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

Volání po řešení situace v souvislosti s amatérským sportem navíc výrazně zesílilo po nástupu teplejšího počasí, které lidem intenzivně připomnělo potřebu aktivního pohybu. Sekretariát České unie sportu v Praze na Strahově v této souvislosti zaplavily v minulých dnech stovky mailů, telefonátů a vzkazů od zástupců sportovních klubů, tělovýchovných jednot, samotných sportovců i rodičů. Jejich hlas byl naprosto jednotný.


  Hlas lidu 

„Bojujte za nás a něco udělejte! Situace se zavřenými sportovišti a limity osob je už naprosto neudržitelná! Ať už nás konečně vláda pustí na hřiště, stadiony, kurty a do přírody! Chceme sportovat a udělat něco pro své zdraví!“

Jak říkám...

„Těmto požadavkům plně rozumíme a podporujeme je. Česká unie sportu se proto nyní důrazně obrací na vládu, aby se neprodleně zabývala rychlejším uvolněním restrikcí a mnohem šířeji pojatým uvolněním pravidel pro venkovní amatérský sport – a to nejen mládeže, ale i všech věkových kategorií. Chceme, aby se venku přestal omezovat počet sportujících osob, znovu se rozběhly pravidelné soutěže a pořádaly se sportovní akce. Lidi už opravdu nezajímají každý týden se měnící, složitá a často chybně formulovaná opatření, neorientují ve vyhlášených PSEch nebo balíčcích, které stejně vzápětí neplatí. V evropských zemích, kde mají momentálně podobné ukazatele v počtu nakažených osob, rozvolňují sportování mnohem rychleji, zatímco u nás skupina epidemiologů neústupně tvrdí, že organizovaný sport venku je velké riziko. Dnes může mládežník zajít s rodiči jako divák na fotbal kde potká stovky dalších lidí, ale sám si soutěžní zápas za kontrolovaných podmínek zahrát nemůže,“ kritizoval  Miroslav Jansta.

Přitom České unie sportu  disponuje nezvratitelnými fakty, že venkovní sport je bezpečný a hrozí při něm minimální nákaza Covid-19. Například skupina Restart provedla před nedávnem dva reprezentativní testy mezi sportovci v osmi kolektivních odvětvích. Poprvé se koncem dubna vyskytlo mezi 37 000 testovanými 25 pozitivních případů, podruhé počátkem května mezi 23 000 pouhých devět. 

Jak říkám...

„Bohužel, zatím těmto argumentům, zdá se, vládní představitelé nerozumějí nebo je neberou vážně. Alibisticky se zpravidla přiklánějí ke striktním názorům poradní mezioborové skupiny pro epidemické situace MeSES, která brání uvolnění podmínek pro sportování. Zapomíná však na to, že kromě epidemiologického pohledu má sport také společenskou, sociální a zejména zdraví prospěšnou funkci. Uvolňují-li se postupně další oblasti života, pak je z tohoto pohledu blokování sportovních aktivit nesmyslné a nezodpovědné. U vnitřních prostor jsme pochopitelně pro zachování určitého limitu sportujících osob. Ten by se však měl zvýšit alespoň na dvacet, aby bylo možné provozovat kolektivní odvětví,“ zdůraznil Miroslav Jansta.

 
(ps, SportovníListy.cz, foto. Petr Skála)