Česká unie sportu nepoleví v boji o návrat amatérského sportu a vítá posílení dotací na sportoviště

Česká unie sportu nepoleví v boji o návrat amatérského sportu a vítá posílení dotací na provoz a údržbu sportovišť 

Už více než rok Česká unie sportu společně s Národní sportovní agenturou koordinují postup vůči státním orgánům při snaze o obnovení amatérského sportu a organizovaných aktivit pro děti a mládež. Cílem je vrátit sport po omezujících opatřeních do normálních podmínek.

Jak říkám...

„Jednání zástupců širokého sportovního prostředí se senátory je dalším impulsem pro vládu a její rozhodování o umožnění sportování. ČUS vítá podporu svazových expertů, kteří posilují naši argumentaci a zdůrazňují naléhavost řešení. Stát si musí uvědomit, že stojíme před největší krizí sportu naší historie, která bude mít obrovský dopad na děti a mládež. Už nemůžeme déle čekat,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda ČUS, která rovněž podporuje aktivity Hospodářské komory a České komory fitness. 

Zástupci ČUS od února spolupracují s Národní sportovní agenturou na návrhu umožnění organizovaného sportu v návaznosti na otevření škol. Při dodržení hygienických podmínek a povinnosti testování potřebného pro školní docházku, zaměstnání nebo z oficiální testovací sítě, je možné nastavit podmínky pro činnost sportovních klubů.

Jak říkám...

„Pokud děti a mládež začnou chodit do školy, nevidíme překážky v tom, aby při dodržení nastavených podmínek nemohly pokračovat ve sportovních klubech a v kroužcích. Je možné k tomu využít metodiku ministerstva školství nebo vlády. Musí se to ale chtít řešit. Odkládat řešení a posílat děti sportovat do lesa je chyba,“ prohlásil Miroslav Jansta

ČUS vnímá významnou podporu senátorů, kteří ve středu 31. března vyslechli argumentaci svazových expertů, a postavili se veřejně za požadavek nastavení podmínek pro rychlý restart sportu, zejména využití venkovních sportoviště pro tréninkovou přípravu amatérů a hlavně dětí. 

Česká unie sportu zastává názor, že sportovní kluby a svazy jsou schopné zajistit dodržování a kontrolu hygienických opatření, bude-li umožněna jejich činnost. Zároveň před několika týdny zpracovala návrh veřejné výzvy všem, kteří mohou restart sportu a návrat k aktivnímu pohybu rozhodováním ze své kompetence podpořit. Jsou to například samosprávy, ředitelé školských zařízení všech stupňů a samozřejmě rodiny.

Jak říkám...

„Školy se připravují na otevření, sport je připravený. Možnost aktivního sportování všech věkových skupin už musí dostat státní prioritu. Podpořit restart zdraví prospěšných pohybových aktivit mohou nyní i další aktéři. Podcenění tohoto problémů bude mít velké negativní dopady na zdravotnickou a hospodářskou oblast, na což upozorňujeme dlouhodobě,“ tvrdil Miroslav Jansta.

Česká unie sportu   a Sokolové vítají navýšení alokace na provoz a údržbu sportovišť 

Česká unie sportu  s potěšením zaregistrovala vyjádření předsedy NSA Milana Hniličky pro média, že agentura navýší objem dotace na provoz a údržbu sportovišť v letos obnoveném v programu, který zrušila bývalá ministryně Kateřina Valachová. Po projednání této priority na Národní radě pro sport tak byl vyslyšen požadavek, vznesený představiteli ČUS a ČOS. Předseda Jansta i starostka ČOS Hana Moučková jednoznačně přivítali toto rozhodnutí.

Jak říkám...

„Je to každopádně správné rozhodnutí agentury, protože stav sportovišť skutečně neodpovídá dnešní době. Potřeba vychovávat a vést lidi k aktivnímu pohybu a pravidelnou péči o své zdraví je chápána snadněji, než potřeba nabídnout k tomu také potřebné podmínky a zázemí,“ komentovala informaci starostka ČOS Hana Moučková.

(Jiří Uhlíř, Česká unie sportu, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)