Budou zdravotní prevence, sport a pohybové aktivity nedílnou součástí programu nové vlády?

Výkonný výbor České unie sportu se na svém zasedání v úterý 19. října 2021 zaobíral aktuální politickou situací po parlamentních volbách. Česká unie sportu ještě před nimi oslovila hlavní politické strany s otázkou, jakým způsobem se programově staví k pohybovým aktivitám a ke sportu, jako prevenci proti chorobám a nemocem. Odpověď dostala pouze od čtyř subjektů.

Jak říkám...

„Máme obavu, že při vytváření vládního programu nebude na tyto důležité oblasti myšleno, a že sport a zdravý životní styl zcela zapadnou,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.


Podle VV ČUS je potřeba ve fázi příprav programovém prohlášení vlády připomínat potřebu výchovy k pohybovým aktivitám a péči o fyzickou kondici občanů v rámci zdravého životního stylu. Právě pravidelné sportování a pohyb se staly důležitou součástí v boji proti Covid-19, který má fatální následky zejména pro obézní lidi.

Jak říkám...

„Pohyb a sport by už neměly být součástí vládní kapitoly, která se zaobírá volným časem. Přesah začíná být zřetelně daleko větší. Pohyb lidem dramaticky schází. Budeme politikům připomínat, aby tuto oblast řešili pod kapitolou zdravotnictví i vzdělávání. Pohybové aktivity se musí stát nedílnou součástí vládní strategie, jako je to ve vyspělých zemích. Větší pozornost péči o fyzickou zdatnost občanů, potažmo sportování, by měla věnovat i poslanecká sněmovna. Bylo by skvělé, kdyby na její půdě vznikl samostatný výbor pro tuto oblast,“ dodal Miroslav Jansta.

Ve vzdělávání musí být větší důraz na výchovu v oblasti zdravého a přiměřeného rozvoje fyzické kondice, a to na všech stupních, tedy od mateřských po vysoké školy. A to včetně vzdělávání pedagogů. Podle VV ČUS je zcela nezbytné, aby vláda k tomu nově zaujala aktivnější postoj a společně s Národní sportovní agenturou připravila nové strategie.

Jak říkám...

„ČUS dlouhodobě apeluje na to, aby se zvýšil rozsah pohybových aktivit na školách. Je to stejně důležité, jako výchova ke sportu v rodinách,“ má jasno Jansta.

Novým členem Výkonného výboru České unie sportu se stal Petr Fousek. Současný předseda Fotbalové asociace ČR byl z rozhodnutí členů kooptován za Martina Malíka, který se na člena VV ČUS rozhodl rezignovat.

Jak říkám...

„Fotbal a Česká unie sportu k sobě patří. Výzvy, které má sport před sebou, jsou jasné. Jako velký a silný sport chceme k tomu aktivitě přispět,“ prohlásil Fousek.

Výkonný výbor ČUS se rovněž zaobíral dotačním programem, který vypsala Národní sportovní agentura. Konkrétně se jedná o Můj klub, ze kterého čerpají sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. Zástupci krajských pracovišť ČUS se zúčastnili semináře, na kterém je zástupci NSA proškolili v procesu podávání žádostí o dotaci. Uskutečnil se v minulém týdnu v sídle ČUS na pražském Strahovského stadionu. 89 územních pracovišť ČUS po celé ČR je tak opět připraveno poskytovat odborné poradenství žadatelům o dotaci z řad sportovních klubů a tělovýchovných jednot, a to jak s podáním žádosti, tak s vyúčtováním.


Také v příštím roce ponese projekt České unie sportu Tipsport Sportuj s námi jméno titulárního partnera ve svém názvu. Cílem projektu je motivovat veřejnost k častějšímu zapojení do sportovních aktivit. V roce 2022 je navrhováno zařadit do projektu optimálně kolem 500 akcí. Rozpočet projektu bude sestaven s ohledem na dostupné zdroje. Přihlašování akcí bude probíhat přes jednoduchou elektronickou přihlášku z webových stránek ČUS a termín podávání přihlášek je stanoven od 1. listopadu 2021  do 30. listopadu 2021.(Jiří Uhlíř, Česká unie sportu, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)