Studium pro sportovní manažery má dalšího partnera

[ title]

Další velký hráč na poli sportu v ČR uzavřel dohodu o spolupráci nad rozvojem vzdělávání v oblasti managementu sportu. Vysoká škola CEVRO Institut, která vzdělávací projekt vytvořila, uzavřela v těchto dnech smlouvu o spolupráci, tentokrát s Českou obcí sokolskou.

Vzájemná spolupráce obou partnerských institucí bude spočívat v zabezpečování a rozvoji tohoto ojedinělého vzdělávacího projektu na území ČR. VŠ CEVRO Institut se v tomto projektu inspirovala v zahraničí, kde jsou obdobné vzdělávací programy běžné.

Spolupráce se týká především přípravy a realizace postgraduálního manažerského programu Master of Public Administration (MPA) – Sportovní management. Nad rámec vzdělávacího programu budou obě instituce společně pořádat konference, semináře a další vzdělávací setkání s odborníky v dané oblasti. Společným strategickým záměrem obou stran je zvyšování schopnosti manažerských dovedností u osob realizujících řízení sportovních organizací, institucí, klubů apod. Včetně zvyšování jejich právních vědomostí a schopností nakládat a získávat finanční prostředky na rozvoj sportu z různých zdrojů.  

V oblasti sportu se nyní pohybuje tisíce občanských sdružení, svazů a klubů, desítky tisíc sportovců, ale také miliardy korun. Odvětví je rovněž náročné z pohledu právního. Vztahy jsou upravovány mnoha smlouvami, stanovami, dotacemi, rozpočty apod. Odborníků, kteří by byli schopni poradit si se všemi problémy s tím spojenými, není mnoho. Exkluzivní vzdělávací program má ambici toto napravit.

Unikátní vzdělávací program pro sportovní manažery

Postgraduální MPA program – sportovní management je vyučován dálkovou formou. Studentům poskytuje praktickou aplikaci práva, ekonomie a managementu v oblasti sportu a tělovýchovy. Program je jedinečný zejména svojí obsahovou strukturou. Během tří semestrů se studenti seznámí se všemi aspekty nutnými k řízení sportovní instituce, od teorie po praxi. Posluchači se potkávají s vynikajícími lektory – profesory a docenty, vrcholovými sportovci, členy realizačních týmů státních sportovních reprezentací i úspěšnými podnikateli v oblasti sportu.

Česká obec sokolská je dobrovolný, demokratický, nezávislý a nepolitický spolek, jehož hlavní činností je prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, společenské a kulturní činnosti přispívat ke zvyšování fyzické, společenské, kulturní a duchovní úrovně společnosti, vychovávat k mravnosti a občanské odpovědnosti.

„Jsme jednou z nejsilnějších sportovních organizací v zemi s nejdelší tradicí. Bylo by s podivem, pokud bychom neměli zájem rozvíjet takto exkluzivní program. Je tolik věcí, na které sportovní manažeři nebo odpovědné osoby při řízení sportu narážejí a nevědí si s tím rady, že tento program tu mohl být už dávno“, říká po podpisu memoranda Ing. Mgr. Miroslav Kroc, jednatel České obce sokolské.

CEVRO Institut je soukromou vysokou školou práva, politologie, mezinárodních vztahů, ekonomie a bezpečnostních studií, která na českém vysokoškolském trhu působí již téměř deset let. CEVRO Institut nabízí elitní vzdělání, individuální přístup a špičkový pedagogický sbor. Přednáší zde elitní profesoři a docenti, mladí nadějní učitelé i experti přicházející z praxe justice, veřejné správy a světa podnikání.

(kp,sportovnilisty.cz,foto:cevro)