Šach: Formulář MŠMT na program VIII je nejjednodušší ze všech formulářů na dotace


TJ Bohemians patří mezi první příjemce dotací z nově vyhlášeného Programu VIII Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V jeho hale v Praze na Hagiboru třetí březnové úterý proběhlo setkání premiéra vlády ČR Bohuslava Sobotky a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové se sportovními funkcionáři.

Premiér Sobotka ocenil kroky ministryně Valachové v oblasti sportu a ministerský program VIII

Hostitelem byl generální sekretář TJ Bohemians Praha Richard Šach.

Přivítali jste tento nový způsob podpory sportování dětí a mládeže?

"Samozřejmě, že jsme uvítali dotaci přímo z MŠMT, bez dalších mezičlánků, jako ČOV, svazy a podobně. Tam se zpravidla vždy vymýšlela další kritéria na jejich postupné rozdělování. Takhle je to jasná tisícovka na dítě, ať je to fotbalista, šermíř či veslař."

Odpovídá přidělená částka Vašim představám a umožní Vám zrealizovat Vaše plány?

"Je jasné, že ani trojnásobná částka by nestačila na zcela optimální pokrytí nákladů, spojených s tréninkovou přípravou a soutěžní činností dětí. Ale i když ještě „neleje, začíná alespoň kapat“. A jak paní ministryně na tiskové konferenci u nás na Hagiboru 15. 3. 2016 přislíbila a pan premiér na to kývl, tak snad ty kapky budou postupně přibývat v řádu miliard! Jinak se určitě sluší také připomenout, že i Hlavní město Praha, prostřednictvím oddělení sportu MHMP, přispívá nezanedbatelnou částkou na vybavení a trenérské zabezpečení dětí."

Použijete přidělenou dotaci spíše na sportovní vybavení nebo na trenérskou práci nebo na obojí?

"Přidělená dotace do naší TJ se týká čtrnácti našich oddílů, rozdělené podle počtu jejich dětí. O jejím přesném určení - zda na vybavení či na trenéry - si podle potřeb rozhodnou zcela samostatně v těchto oddílech, bez zásahu z TJ. My je pouze upozorníme, na co lze tyto prostředky použít a dohlédneme na jejich řádné vyúčtování."

Může tato dotace přispět ke zvýšení vaší členské základny dětí a mládeže?

"No, domnívám se, že vlastní dotace není ten úplně přesný a jediný nástroj pro rozšíření členské základny dětí. Na to působí daleko více důležitých faktorů - dostatek trenérů, tréninkové prostory a také zapálení funkcionáři. Ale určitě tyto prostředky pomohou třeba právě na to nutné trenérské zajištění."

Vyhovuje Vám způsob vyřizování žádosti?

"V průběhu roku podáváme řadu žádostí o dotace a granty, ať již přes PTU/ČUS nebo přímo na MŠMT, na MHMP, na MČ Prahu 10, či Prahu 4. Každá instituce má své vlastní podmínky a formuláře. Formulář MŠMT na program VIII byl ale ze všech nejjednodušší. Bohužel ke všem žádostem musíme stále dokola dokládat celou řadu ověřených dokladů - a to jsou štosy stanov, smluv o bankovních účtech, o volbě oprávněných funkcionářů, někdy i výpisy z katastrů nemovitostí. Zkrátka vždy je to balík dokumentů. Ale chceme-li nějaké dotace získat, tak my to respektujeme."

Budete v tomto Programu o dotace žádat příští rok znovu?

"Jak jsem výše uvedl, každý rok žádáme o dotace a granty. Bez nich bychom už vůbec nemohli sportovat."

Z jakých dalších zdrojů financujete sportování dětí a mládeže?

"Samozřejmě, že existují i sponzoři. ALE: jedná se o přímý sponzoring v oddílech, kdy třeba rodič podnikatel zakoupí dresy pro družstvo dětí, ve kterém působí jeho syn či dcera. Jiný zase podpoří třeba soustředění a tak podobně. V naší tělovýchovné jednotě máme 24 sportovních oddílů. Že bychom získali generálního sponzora společného pro všechny oddíly, o tom se nám může jenom zdát. I když by jistě bylo pěkné, kdyby naši aktivní členové, kterých je okolo 2 tisíc sportovců, nosili jednotné dresy s názvem sponzora. To nám bohužel zatím nehrozí."

Můžete využívat i část tzv. „loterijních odvodů“, které rozděluje Český olympijský výbor po linii sportovních svazů?

"Opět - dostanou-li se k nám nějaké prostředky po linii od svazů, jejich využití je přísně určeno už ve smlouvě, tedy zpravidla na sportovní vybavení či trenéry mládeže."

Jste spokojený se současným stavem českého sportovního prostředí? Proč ano, či ne?

"Co nás momentálně úplně nejvíce tíží, je nedostatek prostředků na provoz a údržbu sportovních zařízení. My jako TJ Bohemians vlastníme a provozujeme tři velké pražské areály:

* dvouhalu a venkovní sportoviště na Hagiboru ve Strašnicích,

* speciální gymnastickou halu ve Slovenské ulici na Vinohradech,

* areál loděnice vodních sportů v Praze 4 - Podolí.


A mimo to vlastníme ještě dvě chaty na horách.

Jenom energie v těchto zařízeních, a to i přes veškerá úsporná opatření, nás ročně stojí okolo 4 milionů korun. A k tomu nejnutnější zaměstnanci: správci, uklízečky, vrátní, údržbáři… Takže dojde-li v některém sportovním zařízení k havárii technického vybavení, což není nic výjimečného, neboť objekty jsou již všechny ve stáří 35-40 let, je to vždy pohroma. Pak to bohužel řešíme jenom „záplatováním“. Zkrátka a dobře z pohledu provozovatelů sportovních zařízení vidíme a vítáme, že se každoročně lepší podpora sportování dětí a mládeže. Bohužel chátrající stav sportovních zařízení, na které se zatím žádné výrazné prostředky nenacházejí, může zapříčinit, že budeme mít děti s dostatečným sportovním vybavením, zabezpečené trenérským vedením - ale nebude kde sportovat!"

(redakce, SportovniListy.cz, foto: Petr Skála)