Cyklistické jaro v roce 1895

[ title]
Novinový článek 1. března 1895:
„Ještě neoschly cesty, jak náleží, a jen úzké pěšinky jsou v krajinách více frekventovaných přístupny, avšak přívrženci sportu cyklistického probírají se rychle ze svého zimního spánku.

Odborné závody počínají se zásobovati „na jaro“, denně přivážejí povozy z různých nádraží nová kola v povědomých „klecích“, v jakých odevzdávají se drahám, a tu a tam mihne se již i kolo na pouti městem na dráhu klubovní. O posledních svátečních dnech, před týdnem, dokonce kdesi objevil se již i dres.

Velociped

Není pochybnosti, že i letos ovládne nízké kolo na celé čáře; rower, bezpečník má dnes tolik ctitelů, že již i závodům cyklistickým dodává rázu, a závody na kolech vysokých, dosud ovšem nevyhnutelné v řádném programu závodním, omezují se stále na menší počet.

Uvidíme ostatně, pokud nová saisona přinese také novinky v tomto oboru sportu, a jakými novými typy, zejména vzhledem na pneumatická kola nás překvapí.“
(kp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)