Sdružení sportovní svazů ČR uzavřelo nové memorandum o dlouhodobé spolupráci s vodáky

Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 byla podpisy stvrzena začínající spolupráce mezi Sdružením sportovních svazů České republiky z.s. a Asociací vodní turistiky a sportu z.s.

Asociace vodní turistiky a sportu z.s. je spolek, který zastupuje vodácké a turistické svazy (ČSK, SVoČR, KČT, A-TOM), vodácké firmy i jednotlivé vodáky. Cílem spolku je ochránit vodácké zájmy na úrovni jak legislativní, tak i v rámci místních vodoprávních řízení, aby byla zachována možnost plavby na našich řekách. Ročně se na řeky vydá okolo 800 000 lidí, ale podpora od státu v oblasti turistika a legislativy je minimální. Asociace zároveň působí v oblasti bezpečnosti a prevence ve vodní turistice.

Vzhledem k tomu, že Svaz vodáků České republiky (SVoČR) je členským svazem Sdružení, bylo k této spolupráci velice blízko. Memorandum o dlouhodobé spolupráci podepsali předsedové obou organizací, za Sdružení JUDr. Ing. Zdeněk Ertl a za Asociaci Ing. Petr Ptáček.

K cílům uzavřeného memoranda patří:


· Vytvářet předpoklady a podmínky pro větší informovanost veřejnosti o dění ve sportovní prostředí, a to nejen na mezinárodní a celorepublikové, ale také na krajské a regionální úrovni.

· Přirozeně propojovat profesionální a amatérský sport, vrcholné sportovní výkony s každodenním sportováním organizované i neorganizované veřejnosti.

· Prostřednictvím sportovní činnosti, minulých i současných úspěšných sportovních osobností posilovat hrdé národní sebevědomí a vlastenecké cítění.

· Propagovat a podporovat zdravý životní styl a sportovní volnočasové aktivity i přípravu občanů, zejména dětí a mládeže, na zvládání potenciální krizových situací.

· Nabízet veřejnosti, zejména dětem a mládeži, širší možnost výběru sportovního vyžití.

· Přispět ke zviditelnění i těch sportovních odvětví, která nejsou v zájmu největších celostátních médií.

· Spolupracovat na vytváření podmínek pro dlouhodobou koncepční sportovní činnost.

Oba partneři se budou zaměřovat na činnost zejména v oblasti sportovní, legislativní, mediální, organizační, marketingové a propagační.

O konkrétním plnění jednotlivých bodů spolupráce budeme průběžně informovat na webových stránkách Sdružení.

(lt, Sdružení sportovních svazů České republiky, SportovníListy.cz, foto: Svaz vodáků České republiky)