Proč nemohou čeští sportovci prohrát mezistátní utkání s Holandskem?

[ title]
Na Slovensku, pokud ve sdělovacích prostředcích nebo v oficiální zprávě nějaké instituce je napsaný chybný název státu, může být proti nim použita sankce. V Česku sice nic takového neplatí, ale čas od času si přečtete zprávu, která ukazuje na žalostné znalosti těch, co ji napsali.

Země, která  se nejčastěji uvádí chybně, je  Holandsko. Rekreační novináři nebo úředníci Holandsko  považují Nizozemsko a je jim jedno, že Holandsko je jen část celého státu. Proto nemohou čeští sportovci prohrát mezistátní utkání s Holandskem. Víme proč.

Holandsko (nizozemsky Holland) je název středozápadní části a historického území Nizozemska, který se často (nikoli však správně) používá pro označení celého státu.

Podle Wikipedie v době Svaté říše římské bylo Holland jedním z hrabství, později nejdůležitější provincií Republiky spojených nizozemských provincií (Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, 1581–1795). V napoleonských letech 1806–1810 však existovalo Holandské království, pod které spadalo téměř celé Nizozemsko a také Východní Frísko.

Současné  Holandsko podle stejného zdroje tvoří dvě provincie: Severní Holandsko (Noord-Holland) a Jižní Holandsko (Zuid-Holland), které vznikly v roce 1840. Již v době Nizozemské republiky tvořilo Holandsko politické, ekonomické i kulturní centrum, v Holandsku se nachází nejvýznamnější města a přístavy, např. Amsterdam, Rotterdam, Haag, Delft atd.

Termín Holandsko se poprvé objevil v pramenech z roku 866 jako označení oblasti v okolí Haarlemu a od roku 1064 se tak začalo označovat celé hrabství. Od té doby se obyvatelé Holandska začali označovat jako „Holanďané“. Termín Holland je odvozen ze středonizozemského slova holtland („lesnatá země“), neboť krajina byla pokryta velkým množstvím lesů. Tato písemná varianta se používala asi do 14. století, kdy se ustálil název Holland (v té době se používaly také alternativní varianty Hollant a Hollandt). Populární, ale nesprávný výklad uvádí, že Holland je odvozeno z hol land („nízká země“), což se prý inspirovalo nížinatou krajinou Holandska.

Špatné označování Nizozemska

Nizozemsko je tvořeno 12 provinciemi, z nichž lze pouze dvě nazývat Holandsko: Noord-Holland a Zuid-Holland. Ostatní provincie jsou Groningen, Friesland, Overijssel, Flevoland, Drenthe, Utrecht, Zeeland, Noord Brabant, Gelderland a Limburg. Nazývat Nizozemsko slovem Holandsko je podobná chyba jako označování České republiky slovem Čechy nebo celého Spojeného království slovem Anglie.Proto jakkoli je používání názvu Holandsko pro označení celého Nizozemska fakticky nesprávné  je bohužel velice rozšířené. Prakticky se používá jen při propagaci v cestovním ruchu asi jako v Česku máme propagační materiály jen na Moravu.

"Pokud se tedy něco děje v Amsterdamu, v Rotterdamu nebo v Haagu, děje se tak současně v Nizozemsku  i v Holandsku, ale pokud se tam  hraje mezistátní utkání v čemkoliv, tak v Amsterdamu musí Česko prohrát s Nizozemskem. Pro lepší pochopení si zkuste situaci nastavit tak, že  v Brně se bude hrát mezistátní utkání českých reprezentantů s Nizozemskem a nizozemští novináři nebudou psát, že se hraje utkání Morava - Nizozemsko, třebaže se to utkání hraje v Brně tedy  na Moravě. Zcela jedinečná dvojnásobná  blbost by nastala, kdyby pak vyšla tato zpráva o mezistátním utkání Morava - Holandsko," popsal nám učitel zeměpisu, který své žáky od šesté do deváté třídy na tuto záludnost upozorňuje.

(ps, Prvnízpravy.cz & SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)