Ertl: Technické sporty připravují děti a mládež na zvládání krizových situací

V pondělí 25. dubna 2016 pořádá ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová Národní sportovní konferenci. Celodenní program konference je rozdělen do tří hlavních tematických bloků, kterými jsou Sportování dětí a mládeže, Financování sportu a Legislativa v oblasti sportu.

Nad prvním ročníkem tohoto nového sportovního názorového fóra převzali záštitu Bohuslav Sobotka, předseda Vlády ČR, a Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

V prvním bloku zaměřeném na SPORTOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE V ČR vystoupí s příspěvkem „Technické sporty a technické vzdělávání zaměřené na mládež“ Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů.

SportovniListy.cz požádaly Zdeňka Ertla, aby se podělil se svými názory i stanovisky a odpověděl na  otázky, které se této problematiky i Národní sportovní konference týkají.

SL: Vítáte pořádání letošní Národní sportovní konference, kterou plánuje MŠMT pravidelně opakovat?
Každoroční pořádání Národní sportovní konference pokládám za dobrý nápad. Setkávání odborníků z různých oblastí může přispět k tomu, že se problémy našeho sportu začnou řešit komplexně a více systémově. A rozumný člověk se přece vždy rád poučí od druhého, i když s ním třeba ve všem nesouhlasí. Takže ano, pojďme si častěji a se vzájemným respektem třídit a ujasňovat stanoviska.   

SL: Čemu se budete věnovat při svém vystoupení na konferenci?
Tématem mého příspěvku jsou technické sporty a technické vzdělávání zaměřené na mládež. Takže budu mluvit o sportech, které mají potenciál připravit budoucí občany na zvládání různých krizových situací a mohou významně přispět např. i k branné připravenosti národa.

Tyto sporty dětem nejen zvyšují fyzickou kondici, ale připravují je pro život také po stránce vědomostní a dovednostní. Dotknu se také skutečnosti, že některá sportovní odvětví mohou snížit současný deficit technických dovednostní i manuální zručnosti národa.

Vyjádřím se i k otázce, kdo je za rozvoj technických sportů a za využívání jejich kladných synergických efektů především zodpovědný.

SL: Jaký problém sportovního prostředí v ČR vnímáte v současnosti jako nejpalčivější?
Problémů je jistě víc, ale např. se mi nelíbí, že sport je dnes příliš zaměřený na vrcholné výkony, podle kterých je pak taky převážně hodnocen.

Taky nemám radost z toho, že sport je dnes, bohužel, pro většinu lidí pouze pasivní zábavou, a proto je hodně zkomercializovaný. Medaile z vrcholných světových soutěží jsou rozhodně příjemnou odměnou sportovců za jejich vynaložené úsilí, rozhodně by ale neměly být cílem a smyslem veškerého sportování.

Každý nemůže být mistrem světa, ale téměř každému může sport pomoct lépe zvládat různé složité životní situace a provázet ho celým životem. Také si myslím, že právo na existenci nemají mít jen velké olympijské sporty, ale že i ty méně známé neolympijské mohou přinášet lidem radost a uspokojení. To se ale dostávám zpátky k tomu, že stát by měl sportovní priority řešit nikoli odděleně, ale více systémově.

(kp,sportovnilisty.cz, foto: arch.)