Do konce října 2018 mohou sportovní kluby žádat o 1,5 mld. Kč na sportování dětí a mládeže

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je připraveno poskytnout v příštím roce až 1,5 miliardy Kč na sportování dětí a mládeže ve sportovních klubech. Ve srovnání s minulým rokem došlo k navýšení finančních prostředků neinvestičního programu Můj klub o více než jednu třetinu. Zároveň byly zásadně zjednodušeny podmínky pro podávání žádostí. Stát dále očekává od krajů a obcí, jako důležitých partnerů v oblasti rozvoje sportu, že se připojí a podpoří kluby ze svých rozpočtů.  

"Nadále usilujeme o dostupnější sport pro děti, a proto navyšujeme podporu trenérů, provozu sportovních zařízení a nákupu sportovního vybavení. Program Můj klub představuje zásadní nástroj pro rozvoj sportu v obcích. Proto je nutné, aby se vedle státu připojily kraje a obce a podpořily sportovní kluby ze svých rozpočtů," řekl k programu ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Program Můj klub je zaměřen na zabezpečení sportovní a pohybové činnosti dětí a mládeže ve věkové kategorii do 23 let. MŠMT podmínky programu zásadně proti minulému roku zjednodušilo, čímž bude vypracování žádostí pro kluby ještě snadnější, a zároveň program vyhlásilo dříve. Dotace na  rok 2019 by kluby mohly začít dostávat od poloviny února 2019.

"Pokud žadatelé budou mít včas informaci o výši podpory, lépe připraví rozpočet na rok 2019. Obce budou moci tuto základní podporu zohlednit při rozdělování místních dotací tak, aby podporu klubů z MŠMT doplnily a diferencovaly. Sportovní kluby dostanou více prostředků a využití státních a obecních zdrojů bude efektivnější,"  komentoval vyhlášení výzvy Můj klub náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže Karel Kovář.

V druhé polovině října by obce podle něj měly vědět, o kolik peněz z ministerstva kluby v jejich regionu letos zažádaly. MŠMT též dopisem vyzvalo Svaz měst a obcí, aby podpořil financování tělovýchovných jednot na regionální úrovni podle rozdílů v jednotlivých sportovních odvětvích.

MŠMT zahájilo přímou podporu sportovních klubů v roce 2016. Průměrná podpora na jedno dítě v roce 2018 činila 1666 Kč a bylo podpořeno více než 4250 klubů.

"Zvýšení celkové alokace je zásadní, protože předpokládáme, že i vzhledem k baby boomu a úspěšným náborovým akcím skutečně vzrostla členská základna klubů," řekl k programu ještě  náměstek Kovář. Předpokládá, že ministerstvo v příštím roce podpoří zhruba 6000 sportovních klubů, což by podle něj bylo asi 95 procent těch, které pracují s mládeží. Každý z těchto klubů by měl dostat přibližně 250.000 korun.SportovníListy rovněž napsaly:
Víme, kolik finančních prostředků v páté várce programu MŮJ KLUB dostane zrovna ten váš klub (Pátá etapa)


Víme, kolik finančních prostředků ve čtvrté várce programu MŮJ KLUB dostane zrovna ten váš klub (Čtvrtá etepa)


Víme, kolik finančních prostředků z dotačního programu MŮJ KLUB dostane zrovna ten váš klub  (Třetí etapa)Víte, kolik finančních prostředků z dotačního programu MŮJ KLUB dostane zrovna ten váš klub? (První etapa)

(ps, MŠMT, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)